Actuele info

Allerbeste Vrienden, goede maandagmorgen,

Dit is het moment, nog net in 2020, om u van de laatste politieke ontwikkelingen op de hoogte te stellen. Hopelijk gaat het met u goed inclusief familie en vrienden. Gezondheid is maar alles in deze tijden.

De vorige keer berichtte ik u al over de belangrijke politieke vergaderingen in deze maand. De Gemeenteraad, van donderdag, 17 december is de laatste van dit jaar met de uitkomst van 3 Commissievergaderingen erin besloten.

Ter herinnering:

Op 1 december was er de Commissie Grote projecten. Het ging met name om De Nieuwe Kern. Let op: het gaat hier om minimaal 4500 woningen inclusief kantoren, hotel(s) en (parkeer-)voorzieningen et cetera in de gemeente Ouder-Amstel. Een locatie gelegen vlakbij en tussen Ouderkerk en Duivendrecht in. Bijzonder is dat het daarbij ook gaat om het Amsterdamse voornemen het binnenstedelijke Red Light District naar hier te verplaatsen. Om maar wat te noemen . . .    Er wordt in De Nieuwe Kern niet uitsluitend gebouwd voor woningzoekenden uit Ouder-Amstel zoals is te begrijpen.  Vervolgens is er zomaar een omgevingsvergunning afgegeven en weer ingetrokken inzake een te bouwen Smart Mobility Hub. Zie de dure wegreclame hierover in de nabijheid van de Arena.

Op 3 december Commissie Burger en Bestuur. Hier kwam het IKC aan de orde met een lange lijst van insprekers, zes tegen en drie voor. Opmerkelijke verdeeldheid was er onder de Commissieleden en er waren buitengewoon kritische geluiden. Opvallend was dat D66 inzake de petitie tegen twee scholen onder één dak met kinderopvang op locatie Bindelwijk met een tussenstand van op dat moment al ruim 700 handtekeningen, opmerkte dat er in deze petitie aannames stonden om mensen te verleiden te tekenen. De Wethouder ging er gretig op in (zoals u zult begrijpen gaat het alleen om het protest tegen het IKC). Afgelopen vrijdag, 11 december, kreeg de Stichting Vrienden van Ouderkerk een verzoek van de “Werkgroep Nieuwbouw Kofschip” om contact te leggen. De Vrienden  willen dat wel maar verzochten de WNK te laten weten tot wie we ons in persoon kunnen richten.

Op 10  december Commissie Begroting. Tijdens dit overleg kwam de benarde financiële situatie van Ouder-Amstel ter sprake. Er werd veel over en weer gevraagd en geantwoord maar de algemene indruk is dat de Commissieleden betreffende alle dossiers hun “kaarten tegen de borst houden” zoals dat zo mooi heet.  Zijdelings kwam op de 10e ook het Centrumplan ter sprake. Een enkele partij vond dat een project als dit “on hold” moet blijven, dat wil zeggen, uitstel. Weer andere partijen willen afwachten om te horen met welke adviezen/plannen de Klankbordgroep Centrumplan komt. Sommige partijen zeiden er niets over.  In deze fase na het Ambitiedocument en Spijkers met Koppen over hoe de inwoners betrokken zijn bij de plannen, wordt nu ter zake die plannen overleg gepleegd door de Klankbordgroep, Wethouders, ambtenaren bijgestaan door een deskundig bureau.

Het is afwachten. Ook heeft één Wethouder de mogelijkheid geopperd dat het team financiën van de Klankbordgroep samen met haar de mogelijkheden van fondswerving onderzoekt.

Er werd de 10e ook nog even over de juridische bijstand en de daarbij uit de hand gelopen kosten betreffende het Gezellenhuis gesproken. Was niet aan de Raad gemeld. De verantwoordelijke Wethouder betuigde spijt.

Als u dit (met name het overleg op 10 december jl.) nog eens wilt afluisteren en zelfs zien hoe de Commissieleden  met elkaar en het College overleggen, dan gaat u naar de website Ouder-Amstel Vergaderkalender 2020. U treft aldaar de agenda’s en de bijbehorende  stukken.  Een regel eronder kunt u aanklikken voor de online vergadering You Tube. Het is betreffende  de geluidsweergave een hele verbetering om op deze manier de vergadering te volgen. (Let op; de eerste zes minuten is er geen geluid bij de opnamen van 10 december)

Attentie!

Op donderdag, 17 december wordt dit bovenstaande in besluiten gegoten. U kunt dit volgen: de Raadsvergadering start om 16.00 uur!!!!  met de begroting 2021 en volgende jaren. Rond 21.00 uur staat het IKC op de agenda.

Tot zover, met hartelijke groeten van Jo Blom.

Bezoeken: 64

Geplaatst in Berichten, Co-productie, De Nieuwe Kern, IKC, Nieuwsbrief, Updates.