Attentie

Allerbeste Ouderkerkers,

“Regeren is vooruitzien” zei Lodewijk XIV al en dat geldt voor ons Gemeentebestuur in de gang van zaken met betrekking tot het Centrumplan/Het Kampje.
Aan de “voordeur” mogen we meepraten, jazeker, de STARTBIJEENKOMST met Inicio is daarom morgenavond, maar de “achterdeur”! dat is een ander verhaal.

De mega supermarkt op Het Kampje is nog niet van de baan . . . bijvoorbeeld!
en losse opmerkingen hier en daar te horen “om door te gaan op de ingeslagen weg” spreken voor zich.

Regeren is vooruitzien en dat geldt zeker voor de Stichting Vrienden van Ouderkerk.

Want:
ondanks de inspraaktrajecten staat op de agenda van

*de Commissie Ruimte op 16 mei 2019, als voorbereiding van de Raadsvergadering! op 6 juni daaraanvolgend:

  • de detailhandelsstructuurvisie (zonder inspraak inwoners).

Daarin is weinig terug te vinden over archeologie, erfgoed, kortom Beschermd Dorpsgezicht.

En op de agenda van:
de Commissie Grote Projecten op 28 mei 2019, eveneens als voorbereiding op de Raadsvergadering van 6 juni gaat het over Het Centrumplan/Het Kampje terugblikkend, Inicio en de financiën met betrekking tot Het Kampje.

Het betekent,
ook al door collega-Vrienden gewaarschuwd, dat we extra alert moeten zijn en vooral blijven.

Dit en de andere punten in relatie tot de startbijeenkomst komen ter tafel morgenavond in De vrije Handel, van harte welkom vanaf 17.30 uur en daarna in de Amstelkerk vanaf 19.15 uur.

Tot ziens graag morgen en hartelijke groeten van Jo Blom

Bezoeken: 2

Geplaatst in Berichten, Updates.