Bijdrage voorzitter BIZ hoorzitting 29 november 2018

Onderstaand bericht is de bijdrage tot de discussie van de BIZ (Bedrijven Investerings Zone).

Centrumplan

Mijn naam is José van Dijk, eigenaar van boekhandel Sprey en voorzitter van de BIZ. BIZ is de afkorting voor Bedrijveninvesteringszone. In de BIZ zitten alle ondernemers van het Sluisplein en het winkelgebied in het centrum. Onze achterban is divers: winkeliers en ondernemers. Onze opdracht is het bevorderen van de leefbaarheid, veiligheid, de ruimtelijke kwaliteit en de economische ontwikkeling van ons gebied. Het centrumplan is voor ons dus ongelooflijk belangrijk, om niet te zeggen het is onze core business. Immers, wij hebben onze onderneming in dit gebied en alles wat hier gebeurt is van invloed op onze bedrijfsvoering.

De mededeling gisteren dat het college de gepresenteerde plannen voor het Kampje terug trekt, verandert ook het karakter van deze hoorzitting. Het draagvlak voor het plan was minimaal, maar het getuigt ook van politieke moed om dat te erkennen en daarnaar te handelen.

BIZ is blij dat het bouwplan voor het Kampje van de baan is. We zijn blij dat de participatie verandert van meedoen naar meedenken. Zie mijn inbreng vanavond dan ook als een voorschot op deze participatie.

Want meedenken hebben we de afgelopen twee weken zeker gedaan.

Zoals gezegd is onze achterban divers. En dat maakte het reageren op de plannen best lastig. Immers, de supermarkt is BIZ lid, de slagerij ertegenover is BIZ lid, de horeca aan de Kerkstraat is BIZ lid. Allemaal zijn zij onderdeel van het centrumplan, maar hun belangen zijn niet gelijk.

Daarom hebben we gekeken naar wat ons bindt: en dat is de wil én de noodzaak om iets te gaan doen aan het centrum. Het mooiste stukje van Ouderkerk wordt vooral gebruikt als parkeerplaats en het voormalige Rabobank­gebouw wat zoveel potentie heeft, raakt in verval.

In die zin onderschrijven we de ambities van de gemeente zoals beschreven in het memo van 17 juli (bw 2018). We willen met elkaar een levendig en toekomstbestendig dorpshart.

Ik heb de afgelopen weken de bijeenkomsten over dit plan bijgewoond en zag de tegenstand groeien. Nogmaals, ook de BIZ steunde dit plan niet en is blij dat het van de baan is.

Wat de BIZ wel zorgen baart in de discussie die op veel plaatsen werd gevoerd, is dat de supermarkt als boosdoener wordt gezien. En ik bedoel daarmee dat er geen ruimte meer lijkt te zijn om over de positie van de supermarkt te praten op basis van feiten en onderzoeken. De weerstand tegen dit plan verplaatste zich naar de supermarkt.

Winkeliers weten echter als geen ander dat een sterke supermarkt van levensbelang is. Het liefst willen we allemaal naast de ingang van een supermarkt zitten. Immers, daar is de traffic.

Dat de huidige supermarkt een trekker in het dorp is, laat het onderzoek van RHo zien, maar dat kan ook iedereen met gezond verstand bedenken. Dat deze supermarkt geen toekomst heeft op deze locatie, kan betwist worden maar feit is dat pakweg over vijf tot acht jaar de huidige supermarkt verdwijnt. En wat gebeurt er dan? Een andere formule? Of een andere bestemming? Immers, in het bestemmingsplan staat niet dat hier enkel en alleen een supermarkt gevestigd mag zijn.

En het centrum zonder supermarkt is echt de doodsteek voor de winkels. En niet alleen de speciaalzaken maar ook voor de bakker en de slager. En als de winkels verdwijnen verdwijnt de levendigheid uit het dorpshart.

Dus wij zijn blij dat we opnieuw beginnen.

Laten we ons de vraag stellen: hoe zien we het dorpshart het liefst ingevuld? Niet alleen het Kampje, maar ook het Haventje. Onderbouw de noodzaak om de supermarkt te vergroten beter. Een middag bezoekers ondervragen en een week herkomstonderzoek doen in de supermarkt, is wel erg mager. En hoe groot is groot genoeg? Wanneer verdringt een super supermarkt de speciaalzaken? Past een supermarkt bijvoorbeeld wél op de locatie van het gemeentehuis? Is ook in het winkelgebied.

Ontwikkel het Rabobankgebouw met winkels, commerciële dienstverlening en/of woningen. Al dan niet binnen de huidige grenzen maar zeker geen tientallen meters hoger en groter. Zorg dat het Haventje een trekker wordt.

En wat is het effect van dit alles op het Sluisplein?

Kortom: ontwikkel een visie op de detailhandel.

Beste raadsleden, wij hebben ook niet overal antwoorden op. Maar we willen van het dorpshart een levendig en toekomstbestendig hart maken. We willen hier graag werken, ons brood verdienen en iets toevoegen aan het dorp. Dat is ook de reden dat wij in 2017 een eigen zoektocht zijn gestart naar de toekomst van ons dorp. Dat plan biedt volgens ons een prima uitgangspunt voor de participatie. Gebruik onze kennis en kunde en neem ons mee op die zoektocht.

Bezoeken: 23

Geplaatst in Discussiebijdrage.