Attentie: Mobiliteitsplan en Centrumplan

Allerbeste Vrienden, goede donderdagmorgen, U heeft er misschien al in Het weekblad voor Ouder-Amstel van gisteren over gelezen. Een paar Vrienden hebben, alert op dat agendapunt van de Commissievergadering 8 oktober jongstleden, de discussie nauwlettend gevolgd om u hierover zorgvuldig te informeren. Met hartelijke groet van Jo Blom Cie Mobiliteitsvisie – en plan 08.10.20

Lees verder

Besluit Centrumplan/Het Kampje

Allerbeste Vrienden, Zie hierbij het voorstel tot besluit en het besluit zelf in begeleidend document zoals besproken in de raadsvergadering van 24 september j.l. Met hartelijke groet van Jo Blom COA – BESLUIT op 24.09.20 nr 2020-45

Lees verder

Commissie grote Projecten afgelopen donderdag

Allerbeste Vrienden, Naar aanleiding van de vergadering van afgelopen donderdag stuur ik u twee documenten. Het eerste betreft mijn inspreektekst voor de Werkgroep Cultureel Erfgoed en de Stichting Vrienden van Ouderkerk. Het tweede is een weergave. U kunt desgewenst de band van deze vergadering afluisteren via de gemeentelijke website. De kwaliteit is slecht en vereist behoorlijk wat inspanning. […]

Lees verder

Spijkers met koppen

Attentie Behandeling Rapport Centrumplan “Spijkers met koppen”/Bouwstenen, in vergelijking met het raadsvoorstel nummer 2020/45. In september 2020 wordt duidelijk wat het resultaat is van uw inbreng, inspraak en participatie inzake het Centrumplan Ouderkerk en ’t Kampje. Even op een rijtje: Een jaar geleden werden in dezelfde maand op een mooie zaterdag uw ideeën opgehaald en […]

Lees verder

Raadsvergadering, 27 februari 2020

Persoonlijke weergave bij agendapunt 8a (Vervolgproces Ambitiedocument Centrumplan) Raadsbesluit 2020-01 ——————————————————————————————– Het betreft hier de verdere aanpak van het Centrumplan/Het Kampje. U kunt elk gesproken woord van deze avond beluisteren: via de website van de Gemeente Ouder-Amstel, vergaderingen live. ——————————————————————————————– De VVD lanceerde het amendement, de aanvulling op het Raadsbesluit gesteund door alle partijen behalve de […]

Lees verder

Raadsvergadering, donderdagavond aanstaande

Allerbeste Vrienden van Ouderkerk, Komende donderdag 27 februari in het Gemeentehuis, aanvang 20.00 uur met op de agenda: Vervolgproces Ambitiedocument Centrumplan U bent betrokkenen sowieso, u was er vast bij op Het Kampje, die 20e september en misschien ook de 11e december bij de aanbieding van het Ambitiedocument in de Amstelkerk. U weet ook dat het Ambitiedocument […]

Lees verder

Verslag 11 februari Commissievergadering Ambitiedocument

Allerbeste Vrienden, het hiernavolgende is mijn weergave. Het was hartverwarmend velen van u te begroeten op de publieke tribune. Natuurlijk bent u van harte welkom op deze mail of op het forum om uw indrukken te delen, uw commentaar kenbaar te maken. Bijgevoegd een analyse van een betrokkene met zijn toestemming, nodig om het raadsvoorstel […]

Lees verder

11 en 12 december aanstaande

Allerbeste Vrienden, deze week staan er 2 spannende dingen op het programma: Woensdag 11 december: Het Kampje/Centrumplan: terugkoppelen en informeren, zie bijlage Donderdag 12 december: De Raadsvergadering in het Gemeentehuis, aanvang 20.00 uur. Betrokken en geïnteresseerde inwoners willen daar graag bij zijn. Het betreft agendapunt 7.b Bestemmingsplan A9-verbreding De Ronde Hoep dat om 22.40 uur […]

Lees verder

Ouderkerk…. Te mooi om hard doorheen te rijden

Met dank aan Mars Out. Weer een voorbeeld van de verrommeling van de gemeente. Vanmiddag terug van de vergadering uit het museum zag ik dat het Rabo-bank complex wordt ingepakt. Wellicht noodzakelijk maar mooier wordt het er niet van. Zie onderstaande foto’s. Voor het complex is het nu wachten op de graffiti en stickers om […]

Lees verder

20 september Het Kampje

Allerbeste Vrienden, Met dank aan Rob Box hierbij foto’s van de stralende dag met u allen samen op Het Kampje. U heeft laten zien hoe belangrijk inspraak/participatie voor u wel is, u heeft er een inspraakfestival van gemaakt. Echt top. We zijn nieuwsgierig via welke methode het bureau Inicio in Rotterdam al uw ideeën verwerkt […]

Lees verder