Raadsvergadering, 27 februari 2020

Persoonlijke weergave bij agendapunt 8a (Vervolgproces Ambitiedocument Centrumplan) Raadsbesluit 2020-01 ——————————————————————————————– Het betreft hier de verdere aanpak van het Centrumplan/Het Kampje. U kunt elk gesproken woord van deze avond beluisteren: via de website van de Gemeente Ouder-Amstel, vergaderingen live. ——————————————————————————————– De VVD lanceerde het amendement, de aanvulling op het Raadsbesluit gesteund door alle partijen behalve de […]

Lees verder

Raadsvergadering, donderdagavond aanstaande

Allerbeste Vrienden van Ouderkerk, Komende donderdag 27 februari in het Gemeentehuis, aanvang 20.00 uur met op de agenda: Vervolgproces Ambitiedocument Centrumplan U bent betrokkenen sowieso, u was er vast bij op Het Kampje, die 20e september en misschien ook de 11e december bij de aanbieding van het Ambitiedocument in de Amstelkerk. U weet ook dat het Ambitiedocument […]

Lees verder

Verslag 11 februari Commissievergadering Ambitiedocument

Allerbeste Vrienden, het hiernavolgende is mijn weergave. Het was hartverwarmend velen van u te begroeten op de publieke tribune. Natuurlijk bent u van harte welkom op deze mail of op het forum om uw indrukken te delen, uw commentaar kenbaar te maken. Bijgevoegd een analyse van een betrokkene met zijn toestemming, nodig om het raadsvoorstel […]

Lees verder

11 en 12 december aanstaande

Allerbeste Vrienden, deze week staan er 2 spannende dingen op het programma: Woensdag 11 december: Het Kampje/Centrumplan: terugkoppelen en informeren, zie bijlage Donderdag 12 december: De Raadsvergadering in het Gemeentehuis, aanvang 20.00 uur. Betrokken en geïnteresseerde inwoners willen daar graag bij zijn. Het betreft agendapunt 7.b Bestemmingsplan A9-verbreding De Ronde Hoep dat om 22.40 uur […]

Lees verder

Ouderkerk…. Te mooi om hard doorheen te rijden

Met dank aan Mars Out. Weer een voorbeeld van de verrommeling van de gemeente. Vanmiddag terug van de vergadering uit het museum zag ik dat het Rabo-bank complex wordt ingepakt. Wellicht noodzakelijk maar mooier wordt het er niet van. Zie onderstaande foto’s. Voor het complex is het nu wachten op de graffiti en stickers om […]

Lees verder

20 september Het Kampje

Allerbeste Vrienden, Met dank aan Rob Box hierbij foto’s van de stralende dag met u allen samen op Het Kampje. U heeft laten zien hoe belangrijk inspraak/participatie voor u wel is, u heeft er een inspraakfestival van gemaakt. Echt top. We zijn nieuwsgierig via welke methode het bureau Inicio in Rotterdam al uw ideeën verwerkt […]

Lees verder

Oproep om aanstaande vrijdag vooral te komen

en neem iedereen die u kent mee, laat iedereen het weten, allerbeste Vrienden, dit is in ons aller belang, meer dan ooit! MAAK VAN DE IDEEëNMARKT EEN INSPRAAKFESTIVAL!!!!!! Een superdruk bezocht inspraakfestival overtuigt ons gemeentebestuur ervan dat er voortaan een gewaarborgde inspraak moet zijn; het gaat ons allemaal direct aan. Ik verwelkom u graag aanstaande […]

Lees verder

Belangrijke data: 2, 3 en 20 september

Allerbeste Vrienden, De zomervakantie voorbij, de gang van zaken weer opgepakt, breng ik u graag de bovenstaande data onder uw aandacht. Op maandagavond, 2 september aanstaande kunt u als inwoner eindelijk uw inbreng kwijt wat betreft de Recreatie- en Toerismevisie. Bij de vorige visies was dit niet mogelijk. Plaats van samenkomst: Watersportvereniging Ouderkerkerplas, Aan de […]

Lees verder

ROV Bouwstenen Centrumplan

Beste vrienden, Zie hieronder het bericht van de werkgroep Ruimtelijke Ordening & Verkeer. Discussie is van harte welkom op het Forum. L.S., De werkgroep Ruimtelijke Ordening en Verkeer (ROV) heeft een visie geformuleerd op het Centrumplan Ouderkerk. U vindt die in bijgaand document ‘Bouwstenen Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel’. We hebben deze visie geformuleerd, omdat […]

Lees verder

Inloopbijeenkomst Bindelwijk en ideeënmarkt

Allerbeste Vrienden, Inloopbijeenkomst Hierbij de uitnodiging om op dinsdag 3 september in de Bindelwijk bij elkaar te komen op de gebruikelijke tijd tussen 16.30 uur en 19.30 uur. Met de zomervakantie voor de boeg is het handig dit vast in de agenda te zetten want er staat voor ons dorp veel op het spel. Zoals […]

Lees verder