Besluit Centrumplan/Het Kampje

Allerbeste Vrienden, Zie hierbij het voorstel tot besluit en het besluit zelf in begeleidend document zoals besproken in de raadsvergadering van 24 september j.l. Met hartelijke groet van Jo Blom COA – BESLUIT op 24.09.20 nr 2020-45

Lees verder

Commissie grote Projecten afgelopen donderdag

Allerbeste Vrienden, Naar aanleiding van de vergadering van afgelopen donderdag stuur ik u twee documenten. Het eerste betreft mijn inspreektekst voor de Werkgroep Cultureel Erfgoed en de Stichting Vrienden van Ouderkerk. Het tweede is een weergave. U kunt desgewenst de band van deze vergadering afluisteren via de gemeentelijke website. De kwaliteit is slecht en vereist behoorlijk wat inspanning. […]

Lees verder

Spijkers met koppen

Attentie Behandeling Rapport Centrumplan “Spijkers met koppen”/Bouwstenen, in vergelijking met het raadsvoorstel nummer 2020/45. In september 2020 wordt duidelijk wat het resultaat is van uw inbreng, inspraak en participatie inzake het Centrumplan Ouderkerk en ’t Kampje. Even op een rijtje: Een jaar geleden werden in dezelfde maand op een mooie zaterdag uw ideeën opgehaald en […]

Lees verder

Een wake up call

Allerbeste Vrienden van Ouderkerk, goede woensdagmorgen, Het is al weer een poosje geleden dat u van ons wat op de mail kreeg. Dat heeft te maken met de betrokkenheid bij het Centrumplan. De Kerngroep en de Klankbordgroep hebben hard gewerkt en er is inmiddels een document klaar voor de Raad. Zoals u zich herinnert heeft […]

Lees verder

Raadsvergadering, 27 februari 2020

Persoonlijke weergave bij agendapunt 8a (Vervolgproces Ambitiedocument Centrumplan) Raadsbesluit 2020-01 ——————————————————————————————– Het betreft hier de verdere aanpak van het Centrumplan/Het Kampje. U kunt elk gesproken woord van deze avond beluisteren: via de website van de Gemeente Ouder-Amstel, vergaderingen live. ——————————————————————————————– De VVD lanceerde het amendement, de aanvulling op het Raadsbesluit gesteund door alle partijen behalve de […]

Lees verder

Raadsvergadering, donderdagavond aanstaande

Allerbeste Vrienden van Ouderkerk, Komende donderdag 27 februari in het Gemeentehuis, aanvang 20.00 uur met op de agenda: Vervolgproces Ambitiedocument Centrumplan U bent betrokkenen sowieso, u was er vast bij op Het Kampje, die 20e september en misschien ook de 11e december bij de aanbieding van het Ambitiedocument in de Amstelkerk. U weet ook dat het Ambitiedocument […]

Lees verder

Verslag 11 februari Commissievergadering Ambitiedocument

Allerbeste Vrienden, het hiernavolgende is mijn weergave. Het was hartverwarmend velen van u te begroeten op de publieke tribune. Natuurlijk bent u van harte welkom op deze mail of op het forum om uw indrukken te delen, uw commentaar kenbaar te maken. Bijgevoegd een analyse van een betrokkene met zijn toestemming, nodig om het raadsvoorstel […]

Lees verder

Vervolg ambitiedocument

Allerbeste Vrienden, Waar waren we ook al weer op de mail en de site gebleven? Dat was op 11 en 15 januari betreffende het Ambitiedocument. De samenwerking met Inicio is immers op 14 januari geëindigd. We stuurden u het evaluatiedocument van Rob Fijlstra. Als Werkgroep besloten we met elkaar in contact te blijven om het […]

Lees verder

Terugblik Proces Centrumplan 2019

Allerbeste Vrienden, Centrumplan Proces 2019 Gisterenavond was de afsluitende bijeenkomst van de Werkgroep en van Inicio. Intussen is het besef ontstaan dat wij als Werkgroep het Ambitiedocument verder begeleiden in die zin dat in de voortgang naar de uiteindelijke definitieve besluitvorming de rol van de inwoners glashelder is opgenomen. De eerste stap daartoe is dat […]

Lees verder

Ambitiedocument

Beste vrienden, Vorige week heeft de werkgroep Co-productie Centrumplan het “Ambitiedocument Centrumplan” aan de bewoners van Ouderkerk gepresenteerd en officieel aan de verantwoordelijke wethouders overhandigd. U kunt de documenten inzien op de website van samenmakenweouderamstel.nl maar voor de volledigheid willen we dit document ook op onze site met u delen. Ambitiedocument Bijlagen Ambitiedocument Op de […]

Lees verder