Raadsvergadering, 27 februari 2020

Persoonlijke weergave bij agendapunt 8a (Vervolgproces Ambitiedocument Centrumplan) Raadsbesluit 2020-01 ——————————————————————————————– Het betreft hier de verdere aanpak van het Centrumplan/Het Kampje. U kunt elk gesproken woord van deze avond beluisteren: via de website van de Gemeente Ouder-Amstel, vergaderingen live. ——————————————————————————————– De VVD lanceerde het amendement, de aanvulling op het Raadsbesluit gesteund door alle partijen behalve de […]

Lees verder

Raadsvergadering, donderdagavond aanstaande

Allerbeste Vrienden van Ouderkerk, Komende donderdag 27 februari in het Gemeentehuis, aanvang 20.00 uur met op de agenda: Vervolgproces Ambitiedocument Centrumplan U bent betrokkenen sowieso, u was er vast bij op Het Kampje, die 20e september en misschien ook de 11e december bij de aanbieding van het Ambitiedocument in de Amstelkerk. U weet ook dat het Ambitiedocument […]

Lees verder

Verslag 11 februari Commissievergadering Ambitiedocument

Allerbeste Vrienden, het hiernavolgende is mijn weergave. Het was hartverwarmend velen van u te begroeten op de publieke tribune. Natuurlijk bent u van harte welkom op deze mail of op het forum om uw indrukken te delen, uw commentaar kenbaar te maken. Bijgevoegd een analyse van een betrokkene met zijn toestemming, nodig om het raadsvoorstel […]

Lees verder

Vervolg ambitiedocument

Allerbeste Vrienden, Waar waren we ook al weer op de mail en de site gebleven? Dat was op 11 en 15 januari betreffende het Ambitiedocument. De samenwerking met Inicio is immers op 14 januari geëindigd. We stuurden u het evaluatiedocument van Rob Fijlstra. Als Werkgroep besloten we met elkaar in contact te blijven om het […]

Lees verder

Terugblik Proces Centrumplan 2019

Allerbeste Vrienden, Centrumplan Proces 2019 Gisterenavond was de afsluitende bijeenkomst van de Werkgroep en van Inicio. Intussen is het besef ontstaan dat wij als Werkgroep het Ambitiedocument verder begeleiden in die zin dat in de voortgang naar de uiteindelijke definitieve besluitvorming de rol van de inwoners glashelder is opgenomen. De eerste stap daartoe is dat […]

Lees verder

Ambitiedocument

Beste vrienden, Vorige week heeft de werkgroep Co-productie Centrumplan het “Ambitiedocument Centrumplan” aan de bewoners van Ouderkerk gepresenteerd en officieel aan de verantwoordelijke wethouders overhandigd. U kunt de documenten inzien op de website van samenmakenweouderamstel.nl maar voor de volledigheid willen we dit document ook op onze site met u delen. Ambitiedocument Bijlagen Ambitiedocument Op de […]

Lees verder

20 september Het Kampje

Allerbeste Vrienden, Met dank aan Rob Box hierbij foto’s van de stralende dag met u allen samen op Het Kampje. U heeft laten zien hoe belangrijk inspraak/participatie voor u wel is, u heeft er een inspraakfestival van gemaakt. Echt top. We zijn nieuwsgierig via welke methode het bureau Inicio in Rotterdam al uw ideeën verwerkt […]

Lees verder

Oproep om aanstaande vrijdag vooral te komen

en neem iedereen die u kent mee, laat iedereen het weten, allerbeste Vrienden, dit is in ons aller belang, meer dan ooit! MAAK VAN DE IDEEëNMARKT EEN INSPRAAKFESTIVAL!!!!!! Een superdruk bezocht inspraakfestival overtuigt ons gemeentebestuur ervan dat er voortaan een gewaarborgde inspraak moet zijn; het gaat ons allemaal direct aan. Ik verwelkom u graag aanstaande […]

Lees verder

Belangrijke data: 2, 3 en 20 september

Allerbeste Vrienden, De zomervakantie voorbij, de gang van zaken weer opgepakt, breng ik u graag de bovenstaande data onder uw aandacht. Op maandagavond, 2 september aanstaande kunt u als inwoner eindelijk uw inbreng kwijt wat betreft de Recreatie- en Toerismevisie. Bij de vorige visies was dit niet mogelijk. Plaats van samenkomst: Watersportvereniging Ouderkerkerplas, Aan de […]

Lees verder

Inloopbijeenkomst Bindelwijk en ideeënmarkt

Allerbeste Vrienden, Inloopbijeenkomst Hierbij de uitnodiging om op dinsdag 3 september in de Bindelwijk bij elkaar te komen op de gebruikelijke tijd tussen 16.30 uur en 19.30 uur. Met de zomervakantie voor de boeg is het handig dit vast in de agenda te zetten want er staat voor ons dorp veel op het spel. Zoals […]

Lees verder