Forum

Nieuwe Visie Paroch...
 
Notifications
Clear all

Nieuwe Visie Parochie RK Amstelland  

 

jeroenevers
(@jeroenevers)
Vriend Registered
Lid geworden: 2 jaar geleden
Berichten: 6
21 juni 2020 12:42  

Onofficiele aankondiging!

 

In de afgelopen maanden is er intensief overleg geweest tussen een afvaardiging van het parochiebestuur en de verantwoordelijk wethouder om (na het debacle van de vorige keer) in goed overleg invulling te geven aan het gebied rond de Urbanuskerk. Dit vloeit mede voort van een motie van de gemeenteraad waarin het College is gevraagd om een aanscherping van de visie op het gebied Schoolweg Noord, rekening houdend met de bezwaren die destijds zijn geuit door omwonenden.

 

Dit overleg is gevoerd onder begeleiding van de loods herbestemming van de provincie, de heer P. Oussoren.

Bij dit overleg is een ook landschapsarchitect verbonden die advies heeft gegeven over de mogelijke invulling van het gebied. Daarbij is zoveel mogelijk rekening gehouden met het dorpse karakter, de statige Urbanuskerk, en het beschermd dorpsgezicht.  

Alle betrokkenen zijn van mening dat er op dit moment een ‘mogelijke invulling’ is geschetst die een realistisch beeld geeft van  ‘hoe het zou kunnen worden’.

 

Er is in dit stadium nog geen ontwikkelaar bij betrokken.

Op wens van de parochie willen we eerst vaststellen wat er mogelijk is in het gebied en of de parochie kan rekenen op draagvlak.

Dan kan dit kader vervolgens worden meegegeven aan toekomstige ontwikkelaars.

De gemeenteraad zal ook gevraagd worden om in te stemmen met deze (aangescherpte) visie.

 

De concrete invulling is op dit moment dan ook nog niet definitief.

Het gaat in eerste instantie om de uitstraling, het programma en de volumes en hoogtes.

 

Op vrijdag 26 en zaterdan 27 juni zullen er presentaties worden gehouden voor omwonenden en belangstellenden.


Citaat
Theo Duncker
(@theo-duncker)
Vriend
Lid geworden: 2 jaar geleden
Berichten: 10
21 juni 2020 12:52  

Hallo Jeroen,

Is er al een plaats en tijdstip bekend van de presentaties?

Groeten, Theo


ReageerCitaat
jeroenevers
(@jeroenevers)
Vriend Registered
Lid geworden: 2 jaar geleden
Berichten: 6
21 juni 2020 13:03  

Theo,

ik weet ook niet meer dan bovenstaand...ik vind het ook vreemd dat bij zo'n belangrijk onderwerp dit pas op het laatste moment bekend wordt gemaakt.


ReageerCitaat
jeroenevers
(@jeroenevers)
Vriend Registered
Lid geworden: 2 jaar geleden
Berichten: 6

ReageerCitaat
jeroenevers
(@jeroenevers)
Vriend Registered
Lid geworden: 2 jaar geleden
Berichten: 6
15 juli 2020 15:15  
Nu de nieuwe visie van RK Amstelland is gepresenteerd en iedereen hier zijn gedachten over heeft kunnen laten gaan, is er inmiddels veel over gesproken en heeft er ook een kleine bijeenkomst van omwonenden plaats gehad.
 
Een eerste stap naar openheid en overleg is gezet.
 
Er wordt momenteel gewerkt aan een eenvoudige enquete om de mening van alle omwonenden adequaat te peilen.
Hierover later meer....
 
Zoals het kerkbestuur zelf aangeeft is de toekomst en het voortbestaan van de parochie zeer onzeker, een logische vraag is dan ook 'moet dit allemaal dan wel'? Ook al zijn er veelal positieve geluiden te horen vanuit het dorp, die zijn ten opzichte van de oude plannen. Wellicht minder megalomaan maar de noodzaak is nog steeds niet helemaal duidelijk.
Eenmaal gestart is er namelijk nooit meer een weg terug.
 
Een kaalslag rondom het kerkhof in combinatie met de bomenkap langs de A9 doet Schoolweg-Noord al snel veranderen in een stenen jungle.
 
Verder behelst de nieuwe visie nog steeds 75% van het bouwvolume van de eerdere plannen. Met de bouwplannen van de Gemeente Ouder-Amstel erbij (zie de tekening waarop het grasveld van de Hekmanschool is volgebouwd) kom je al snel weer terug op het oude volume...geen verbetering dus.
 
Een parkeergarage die gedeeltelijk bovengronds is doet ook geen goed aan het behoud van het landelijke, groene karakter.
 
Zo zijn er nog veel vraagtekens en bedenkingen, waarbij de belangrijkste misschien wel het ontbreken van een duidelijk verkeers- en parkeerplan is. De huidige situatie is al niet berekend op de hoeveelheid verkeersbewegingen en het aantal parkeerplekken schiet ook ernstig tekort. Met alle andere projecten in het achterhoofd, zoals Centrumplan en Gezellenhuis ligt er voor de Gemeente eerst en vooral een belangrijke taak om hiervoor een duidelijke visie te ontwikkelen voordat er überhaupt verder gebouwd gaat worden in dit toch al overbelaste gebied!

ReageerCitaat
Share: