Drechtje spreekt… In gesprek met raadsleden dat we qua afvalstraks dubbel gestraft worden

Dubbel gestraft door de berg verpakkingsmateriaal én straks ook nog moeten betalen voor het weggooien ervan.

Het gesprek heeft alles te maken met diftar, het door de wethouder gewenste inzamelingssysteem van afval. In onze dorpen is door tegenstanders de petitie ‘GEEN DIFTAR IN OUDER-AMSTEL’ gestart.
Er zijn al 2.048 handtekeningen gezet. Met zo’n 6.000 kiezers betekent dit ruim 2.000 tegenstanders. Keihard is 1/3 van de kiezers tegen diftar. Hoeveel duidelijker moeten we nog zijn?

Inspreken en in gesprek

Dat is de stand van zaken als op donderdag, 17 juni ’21, in de raadscommissie de afvalstofverordening 2022 voor wijziging van afvalinzameling ter bespreking voorligt. Voorafgaand hebben de petitie initiatiefnemer en 3 vertegenwoordigers van de Vrienden van Duivendrecht en Ouderkerk ingesproken. Aansluitend zijn ze met raadsleden in gesprek gegaan om toe te lichten waarom ze tegen het nu voorgestelde systeem van diftar zijn.

Waarover spraken zij?

Allereerst de verouderde referendumverordening die snel aan het huidige digitale tijdperk aangepast moet worden, zodat inwoners zelf over controversiële wijzigingen beslissingen kunnen ne men. Ook benadrukken ze de coalitie-dwang waardoor onze volksvertegenwoordigers de wethouder volgen omdat diftar in 2018 op hoofdlijnen is afgesproken.
Grootste bezwaren zijn dat inwoners op geen enkele manier zijn bevraagd over deze veranderingen, dat betaalt moet worden per klep opening (hup weer een halve euro weggegooid), het pasjessysteem (nergens zo veilig als bij ons?). Tot slot dat PMD en restafval niet meer gescheiden hoeven te worden. Juist PMD heeft heel veel volume. Rekensommen laten zien dat afval weggooien juist hierdoor veel duurder wordt.
Vooral minima, ouderen en chronisch zieken/gehandicapten met medisch afval zijn zwaar de dupe. Luistert u zelf maar: klik hier. Neem ruim de tijd, want het was een erg lange vergadering…(2 1/2 uur!)

De wethouder verzuchtte tegen raadsleden dat inwoners het maar niet begrijpen ondanks alle informatie via het Weekblad, En o ja, er had beter gewerkt moeten worden aan communicatie. Maar ach, de inwoners weten er al een paar jaar vanaf. Er werd gemakshalve voorbijgegaan dat beide Vriendenstichtingen al sinds de Invoering van de gft kliko hierin samen optrekken.
We verwachten dat tijdens de raadsvergadering op 24 juni ’21 weer verdeeld gestemd wordt. Dus 1 of 2 van een coalitiepartij tegen, waardoor wederom met een nipte meerderheid van 8/7 dit besluit genomen wordt. Inwoners van Ouder-Amstel, blijf opletten wat er gebeurt, verhef uw stem: elke inwoner kan inspreken. De gemeente, dat zijn WIJ de inwoners en als je je niet laat horen, ook straks in maart 2022, gebeurt er juist wat u niet wil.

210620-Drechtje-spreekt-In-gesprek-met-raadsleden-dat-we-qua-afval-straks-dubbel-gestraft-worden

Bezoeken: 96

Geplaatst in Afvalverwerking, Berichten.