Drechtje spreekt… Kappen met kappen!

Allerbeste Vrienden, goede maandagavond,

Graag uw aandacht voor dit belangrijke onderwerp over de bomen. De teksten spreken voor zich met dank aan al die mensen die zich hiervoor zo krachtig inzetten.

Met hartelijke groet, Jo Blom

Drechtje spreekt… Kappen met kappen! Veel te gemakkelijk worden bomen gekapt als ze maar enigszins in de weg staan. Dan moeten de bomen buigen en kunnen de plannen hetzelfde blijven. Te weinig mensen beseffen, dat de omgekeerde weg ook mogelijk is; de plannen aanpassen aan het aanwezige groen.


Bomenmanifest met aanbevelingen

Bezoeken: 110

Geplaatst in Berichten, Bomenkap, Drechtje spreekt.