Drechtje spreekt… Over DIFTARTEN

Allerbeste Vrienden,

In de serie publicaties over diftar vandaag deze voor u. Zo bent u op de hoogte van de laatste stand van zaken.

Met hartelijke groet van Jo Blom


Want getart worden we als inwoners en hoe…! Hoe lang nog laten we ons diftarten door een coalitie van landelijke partijen, die voorbijgaat aan de signalen, geluiden, protesten van inwoners? Gelukkig zijn er 2 lokale (NB en OAA) en 1 landelijke partij (PvdA) die inwoners op dit punt serieus nemen.

Dat bleek overduidelijk tijdens de vergadering afgelopen donderdag. Het onderwerp diftar (afvalstoffenverordening) kwam pas om 22.30 uur aan bod. Meteen werd aangekondigd dat er niet veel aandacht aan besteed hoefde te worden. Er waren paar vragen en een motie van de oppositiepartijen (PvdA, OAA en NB). De motie ging over de problemen voor jonge gezinnen met extra veel afval door luiers en medisch afval o.a. bij ouderen. U begrijpt ’t al: van tafel geveegd. D66 had op zich een interessante vraag over vuilniswagens die Ouder-Amstel vuilnis naar de verwerkingscentrale brengen. Zit daarin alleen het afval van Ouder-Amstel of nemen ze onderweg vuilnis mee uit andere gemeenten? Ze moeten tenslotte naar Alkmaar.

Ziet u het voor zich? Er wordt namelijk gewogen. Hoe weten we als wij met z’n allen ons best doen minder vuilnis weg te gooien, er niet van een andere gemeente iets inzit? Er hangen geen naamkaartjes aan. En, met minder vuilnis wordt het toch goedkoper? Diftartrein dendert door. Ontluisterend was het antwoord van de wethouder: zoals hij wel vaker doet, was er een hoop gepraat waaraan geen touw viel vast te knopen. D66 was niet tevreden en vroeg om een preciezer antwoord. Zo mogelijk was dat antwoord nog vager maar er werd genoegen mee genomen. Hup, coalitie voor, jawel ook GL! Nota bene, 9 voor en 6 tegen. Stemde D66 vorige keer nog verdeeld, nu hielden ze de gelederen gesloten. Wat valt dat vies tegen!

Nee, nee en nu niet zeggen: zie je wel, ze doen toch waar ze zin in hebben in die raad. Dan komen ze ermee weg! En dat wilt u ook niet. We gaan door! In wiens belang zijn deze diftarbesluiten genomen? In het belang van een niet sluitende gemeentebegroting? In het belang van landelijke partijen om een wit voetje te halen bij de partijgenoten in Den Haag? Pak probleem bij de bron aan! Als ze zo nodig doen wat Den Haag wil, vorm dan een lobby om de verpakkingsindustrie aan te pakken! Val ons als inwoners hiermee niet lastig. Over een paar jaar is nascheiding plotseling je van het? Of zijn er teveel bijplaatsingen waardoor de klep weer opengaat? En wat dat allemaal kost… In ieder geval vergeten inwoners dit natuurlijk niet als we straks in maart ’22 in het stemhokje staan. In september ’21 komt het kostenplaatje nog op de agenda. Dan wordt hopelijk helder hoeveel we nu precies moeten gaan betalen. Inwoners van Ouder-Amstel, let op uw zaak!

210627-Drechtje-spreekt-Over-diftarten

Bezoeken: 102

Geplaatst in Afvalverwerking, Berichten.