Een wake up call

Allerbeste Vrienden van Ouderkerk, goede woensdagmorgen,
Het is al weer een poosje geleden dat u van ons wat op de mail kreeg. Dat heeft te maken met de betrokkenheid bij het Centrumplan. De Kerngroep en de Klankbordgroep hebben hard gewerkt en er is inmiddels een document klaar voor de Raad. Zoals u zich herinnert heeft de Gemeenteraad om een vervolg gevraagd op het Ambitiedocument om met een stedenbouwkundig bureau een definitief ontwerp te maken voor Het Kampje en omgeving. U heeft daarover in Het Weekblad voor Ouder-Amstel kunnen lezen en u kunt er het een en ander over zien op de gemeentelijke site Samen maken we Ouder-Amstel.
Ongetwijfeld krijgt u binnenkort hierover de verdere informatie via de krant en de website.
Het is goed te weten dat het document op 17 september aanstaande, donderdag, behandeld wordt in de Raadscommissie Ruimte/Grote Projecten waarna in de Raadsvergadering van 24 september beslissingen genomen worden.
Als nauw betrokkene, lid van de Klankbordgroep, houd ik het in de gaten en bericht u indien nodig.

Van harte hoop ik op goede gezondheid voor u en in uw familie- en vriendenkring

Met hartelijke groeten van Jo Blom

Bezoeken: 6

Geplaatst in Berichten, Co-productie.