Herplanten? Weekblad voor Ouder-Amstel 24-07-2019

Allerbeste Vrienden,
hieronder het vervolg op de gisteren gestarte correspondentie met de heer Kees Abrahamse van Rijkswaterstaat in zake de A9.
Met hartelijke groet van Jo Blom


Van: stichting vriendenvanouderkerk <stichtingvriendenvanouderkerk@hotmail.com>
Verzonden: donderdag 25 juli 2019 09:56
Aan: Abrahamse, Kees (WNN) <kees.abrahamse@rws.nl>
Onderwerp: Re: Herplanten? Weekblad voor Ouder-Amstel 24-07-19

Goede donderdagmorgen meneer Kees Abrahamse, dank u wel zo hartelijk voor uw snelle reactie met daarin uw niet mis te verstane antwoord. Volkomen duidelijk en conform het door ons besprokene. Het stelt ons vooralsnog gerust, zeker om te weten dat we met onze verdere zorgen bij u terecht kunnen. Dat neemt niet weg dat ons College/Gemeentebestuur sinds 2006 niets gedaan heeft aan voor inwoners belangrijk beleid in zake de A9. Ik ga het nu snel rondsturen naar de Vrienden.
Met vriendelijke groeten van Jo Blom, voorzitter.


Van: Abrahamse, Kees (WNN) <kees.abrahamse@rws.nl>
Verzonden: woensdag 24 juli 2019 17:14
Aan: stichting vriendenvanouderkerk <stichtingvriendenvanouderkerk@hotmail.com>
CC: Rita Smit <nl_lotsmit@yahoo.com>; Postma, Lammert (WNN) <lammert.postma@rws.nl>; Vliet, Kim van (GPO) <kim.van.vliet@rws.nl>; Gajić, Nevena (GPO) <nevena.gajic@rws.nl>; Wedema, Margit (WNN) <margit.wedema@rws.nl>
Onderwerp: RE: Herplanten? Weekblad voor Ouder-Amstel 24-07-19

Goede middag mevrouw Blom,

Krantenkoppen zeggen helaas niet alles en vooral “one liners” worden nogal eens gebruikt om de framing wat aan te passen.

Onze gemaakt afspraken op vrijdag 5 juli j.l. staan wat ons betreft nog steeds:
• De bomen aan de noordzijde van de A9 tussen de Amstel en voorbij de Bullewijk (ten zuiden van de Jan Benninghweg en Holendrechterzijweg) worden hoogstwaarschijnlijk niet gekapt, behalve misschien de rij populieren net langs de A9 voor de vernieuwing en verhoging van de geluidschermen. Het gaat hierbij om circa 4.000 bomen die wel in de aanvraag kapvergunning zijn opgenomen omdat deze vergunningsaanvraag moet lopen over het gehele werkgebied tussen de grenzen van het TracéBesluit 2011. Dit weten we pas definitief als de opdrachtnemer zijn werkplan en bouwwijze aan ons heeft overlegd.
• Er komt geen bouwweg ten noorden van de A9 tussen de Amstel en voorbij de Bullewijk. De opdrachtnemer moet zijn materialen en materieel aanvoeren via tijdelijke in- en uitritten op de A9.
• Zoals toegezegd gaan we in overleg met de opdrachtnemer samen aangeven welke bomen direct langs de A9 gesnoeid, dan wel gekapt moeten worden voor de vernieuwing en verhoging van de geluidschermen. U wordt nogmaals van harte uitgenodigd om de bomen die blijven staan van een lintje te voorzien om aan te geven dat het ons ernst is met het beleid van Rijkswaterstaat om zoveel mogelijk bomen te sparen.

Met vriendelijke groet,

Kees Abrahamse


Van: stichting vriendenvanouderkerk [mailto:stichtingvriendenvanouderkerk@hotmail.com]
Verzonden: woensdag 24 juli 2019 16:21
Aan: Abrahamse, Kees (WNN); Postma, Lammert (WNN)
CC: Rita Smit
Onderwerp: Herplanten? Weekblad voor Ouder-Amstel 24-07-19

Beste Kees en beste Lammert,

Enkele krantenkoppen:

“Polderweg, snelle herplant voor vleermuizen”
“Toch maximale herplant langs A9” foto bij Ronde Hoep,
“Bomenkap maakt veel te weinig los”
10 tot 14.000 bomen

Wij als Stichting Vrienden van Ouderkerk wenden zich opnieuw bezorgd en ongerust tot u beiden
omdat op 5 juli en nog in een telefoongesprek erna ons verzekerd is dat alleen de bomen gekapt worden die echt moeten, zeker niet de volwassen bomen maar de bomen op de strook waar verbreed moet worden, niet die lager staan. We mogen zelfs mee als de bomen “hun lintje” krijgen en wat betreft de aannemer wordt deze scherp in de gaten gehouden: geen onnodige kap, zeker niet voor ‘t gemak van transport en werkzaamheden. De berichtgeving in het Weekblad voor Ouder-Amstel verontrust omdat gewoon de aantallen genoemd blijven en alleen over HERPLANTING gepraat wordt en niet over BEHOUD WAAR ‘T MAAR KAN EN MOGELIJK IS.

We zien uw reactie graag tegemoet.
Met vriendelijke groeten van Jo Blom, voorzitter

Bezoeken: 10

Geplaatst in A9, Berichten.