Impressies 1e co-productie avond Centrumplan

Enkele impressies, niet volledig nog, op the day after met bittere nasmaak als basis voor later verslag na overleg met Rita, Rob en Amke, leden van de werkgroep. De werkgroep van 20 is samengesteld na een selectie van het door de Gemeente nu ingehuurde bureau Inicio (keuze van de inwoners op 25 maart jongstleden) . In herinnering is er de plezierige presentatie daaraanvolgend op 7 mei. De verwachtingen WAREN positief gestemd.

1. Bij binnenkomst riep wethouder Rineke Korrel mij het Bijbelse “uitverkoren” toe om duidelijk te maken dat ik in de werkgroep zit. Zij gebruikte hetzelfde woord later in de vergadering met betrekking tot haarzelf

2. Johan en Sophie hadden geen duidelijk plan voor de vergadering/agenda,
ze waren om beurten zeg maar voorzitter

3. Rondje aan elkaar voorstellen
Geen naamkaartjes: een omissie

4. Wethouder Korrel is lid van deze werkgroep, desgevraagd ook bij toerbeurt Axel Boomgaars en ze had 2 ambtenaren bij zich:

  • Astrid vd Vorm als opvolger Jan Selier voor communicatie: pers en publiciteit en
  • Beatrijs Lont die aarzelend zoveel als opmerkte dat zij de projectleider is in opvolging van Koen Wagemaker.

5. Er werd opgemerkt dat Rineke haar plaats nemen in de werkgroep niet getuigt van winnen van vertrouwen, start bij nul, etc.

6. Ze is “geselecteerd” . . . . door wie?
Door haarzelf omdat ze opdrachtgeefster is?
Door Inicio omdat dit bureau dat verstandig achtte om partijen on speaking terms te krijgen?
Van de kant van Inicio geen woord hierover.
Van de kant van de wethouder het “oude liedje” van betrokken zijn, deel uitmaken van de Ouderkerkse gemeenschap, vertrouwen willen herwinnen, het CDA-jargon om juist kracht te putten uit ervaringen (werd eerder gezegd in de Raad), krachtiger er door worden, en er uit te komen als krachtig!

7. Er moest een algemeen doel vastgesteld worden en wij werden aangesproken op onze “achterban”. . . in het wilde weg werd er geroepen:
ouderen,
jongeren en
meteen de problematiek van wel of geen interesse
digitale bereikbaarheid en
meer van dat.
Er leek geen richting te zitten in de leiding van de vergadering en het bleek dat proces om met elkaar te gaan praten/overleggen, constructief met elkaar van gedachten te leren of te kunnen wisselen meteen al met veel emoties doordrenkt werd omdat zaken betreffende Het Kampje/Het Centrumplan ter sprake kwamen.
Ik raakte het spoor bijster: wat willen ze nou?

8. Een enquête, on line?
Gesloten vragen?
Publiciteit want hoe zorg je dat zoveel mogelijk mensen meedoen?
Wat wil je van ze weten?
Weten we al niet (meer dan) genoeg over de wensen in het dorp?
Laten we toch eerst eens met elkaar goed kunnen praten, luisteren en dan onze achterban(nen) erbij betrekken.

9. Intussen ook nog het storende element besproken: de Detailhandelsstructuurvisie: Waarom die haast? vond Inicio ook maar begreep tegelijkertijd dat de gemeente dit soort beleid moet maken. Is dat vanwege, het woord inmiddels beladen, de supermarkt die er koste wat kost moet komen?
De Provincie wil het! . . . . riep de wethouder maar.
Waarom dan niet een overkoepelende visie in plaats van al die deelvisies werd de kwestie terwijl de wethouder maar weer uitlegde hoe nodig die visie en al die andere wel niet zijn.
De ambtenaren beloofden een overzicht van de visies.

10. Het bleek dat weinig werkgroepleden dossierkennis hebben.

11. Publiciteit?
Astrid daarover terughoudend, niet op de gemeentepagina een verslagje met foto hiervan, want dat betaalt de gemeente, huh? Wij betalen dat toch, een heel gedoe maar Ad gaat iets schrijven,
Groepsfoto genomen door Astrid,
ruim na negen uur eind aan deze avond,
De site komt er, allemaal schrijven naar centrumplan. nl en . . . . .
het zeer beladen: “Samen maken we Ouder-Amstel”
waarvan veel mensen bij het horen ervan al misselijk worden!

12. Geen rondvraag!
Heen en weer gepraat over vergaderingsdatum, 3 juni, ja maar dan ook de Urbanusvergadering? Kon dat de anderen wat schelen? dan ga je er maar heen en stuurt een vervanger, . ,. ,
Iedereen kan maar een vervanger sturen, lekker voor de continuïteit

Johan zei nog verontschuldigend dat ‘t zo rommelig was …

Conclusie:
Chaotisch, vond Inicio ook,
Volgende keer beter?
Weinig vertrouwen in …
Geen plezierige indruk van de avond, zelfs onrustig ben ik hiervan: dit gaat zo niet goed.
Dit is een miskleun met onbedoelde gevolgen.

Dit vooralsnog; tijd om ons te beraden . . . .

Groet Jo Blom

Bezoeken: 7

Geplaatst in Berichten, Co-productie.