Inspreken Commissie Grote Projecten Gemeente 11-4-2019

Onderstaand de tekst die Vincent van Driel heeft gesproken op de commissievergadering Grote Projecten Gemeente op 11 april j.l.


Vincent van Driel, bewoner Achterdijk, tegenover de Urbanuskerk.

Namens de omwonenden van de Urbanuskerk maak ik vandaag gebruik van de mogelijkheid om in te spreken. Wij zijn zéér bezorgd. En wel om twee dingen:

We zijn bezorgd over de starheid die de kerk aan de dag legt met betrekking tot de megalomane plannen van de projectontwikkelaar. De plannen stuiten ons en vele anderen tegen de borst, maar de kerk blijft vasthouden aan haar oorspronkelijke plan.
En we zijn bezorgd over het ontbreken van een fatsoenlijke communicatie met ons omwonenden.

Starheid plannen
Het parochiebestuur heeft tot nu toe veel kritiek gekregen op de bouwplannen, die op omwonenden en andere betrokkenen megalomaan overkomen, en volstrekt niet passen in de huidige omgeving en bij de Ruimtelijke Visie die in 2009/2010 is opgesteld voor het gebied Schoolweg Noord. Nadat in 2013 de plannen werden gepresenteerd in het Gezellenhuis – dat thans zwaar in verval is – hebben wij onze zorgen middels een brief aan gemeente, kerk en bisdom geuit. Sindsdien is er nog één maal een informatie-avond georganiseerd in de kerk zelf, alwaar min of meer dezelfde plannen werden gepresenteerd en verdedigd.
Ondanks alle argumenten zien we ook nu weer, zo’n zes jaar later, dat de kerk probeert om ons mooie dorp dezelfde megalomane plannen door de strot te duwen. (sorry voor het woordgebruik, maar dat kon niet anders). Uit een nieuwsbrief van de kerk van april 2017 zagen we al dat de ontwikkelaar en de parochie de zorgen van omwonenden en 1300 anderen (die in 1 maand de petitie tekenden) op geen enkele wijze serieus hebben genomen. We zien wederom hetzelfde bouwvolume, lelijke kolossen die het aanzien van onze dorpskern bederven. Het zijn nog steeds dezelfde bouwplannen waar nul draagvlak voor is onder de bevolking.
En dat terwijl de omwonenden wel degelijk open staan voor alternatieve plannen met laagbouw. Laagbouw die een groen en parkachtig karakter van het gebied wél kan verzekeren. Die aanpak, zoals ook in grove lijnen geschetst door de heren Wolfenbuttel en De Boer, heeft de steun van de omwonenden wél. Het is een alternatief dat de parochie ook voor tientallen jaren voorziet in middelen om die mooie Urbanuskerk op een fatsoenlijke manier te onderhouden. Deze plannen werden als niet serieus afgewimpeld door het parochiebestuur.
Wij begrijpen ten volle dat de parochie geld moet genereren op een andere manier dan vroeger, om in het onderhoud van de bij ons ook geliefde kerk van Cuypers te kunnen voorzien. Het spreekt voor zich dat we daar ook belang bij hebben. Voor mij geldt dat misschien nog wel veel meer. Mijn vader heeft als bestuurslid zeer lang heel veel betekend voor de parochie. Ikzelf ben parochiaan en 3 jaar organist geweest van het Elckerlyc koor, ik ben er getrouwd, mijn oudste zoon is er gedoopt en ik heb er helaas afscheid moeten nemen van mijn vader. Bovendien kijk ik nog dagelijks op de kerk uit vanuit zowel mijn slaapkamer als woonkamer.

Over het gebrek aan communicatie wil ik het volgende zeggen.
Omwonenden worden niet uitgenodigd voor overleg. Twee jaar geleden hebben wij daarom het initiatief genomen voor een gesprek met het parochiebestuur. Daar bleek dat het bestuur niet openstaat voor alternatieven, het is niet bereid om ook maar een centimeter te wijken, het plan moet doorgezet zoals het is, met de argumenten dat de bouwplannen van een grote esthetiek getuigen, én vanwege het gegeven dat er nu eenmaal afspraken zijn gemaakt met de ontwikkelaar, Van Amt. Het bestuur beloofde al in 2016 dat het uitgebreide informatierondes met omwonenden op touw zou zetten, maar afgezien van een enkele brochure in 2017 met daarin weer dezelfde plannen, hebben wij niets meer van de kerk vernomen.
Dit geheel ontbreken van welke communicatie dan ook doet nog meer pijn doordat er verschillende bomen worden gekapt zónder dat met ons te overleggen, zelfs zonder dat daar een vergunning voor was aangevraagd. Recent is zelfs nog een spar van 30 meter hoog illegaal gekapt.
Ook wordt er bijvoorbeeld helemaal niet gereageerd op persoonlijke berichten van mijn kant, zoals op 10 maart 2018 aan één van de bestuursleden. Daarin stelde ik de simpele vraag wanneer de verwijderde heg rondom de begraafplaats weer wordt teruggeplaatst. Tot op de dag van vandaag heb ik daar geen reactie op ontvangen. En dan te bedenken dat het hier gaat om een instelling met een sociaal-maatschappelijk karakter!
Het wordt tijd dat het parochiebestuur contact zoekt met de lokale samenleving door omwonenden wél bij de plannen te gaan betrekken om zo tot een succesvolle ontwikkeling te komen. Na zoveel jaar moet toch duidelijk zijn dat de huidige ontwikkelaar daar niet de juiste partij voor is. Wij, omwonenden, staan open voor verandering en denken en werken graag mee!
Wij verzoeken de gemeente om de ruimtelijke visie op het gebied dusdanig te wijzigen, dat voor een projectontwikkelaar duidelijk is dat dit soort ontwikkelingsplannen daar niet in passen.
Ik dank u voor uw aandacht.

Vincent van Driel

P.S.

Het verslag van deze bijeenkomst is hier te lezen: http://verslag.ouder-amstel.nl/Vergaderingen/Commissie-Grote-Projecten/2019/11-april/19:30

De Raad heeft na afloop van de voordrachten unaniem per partij bevestigd dat zij tegen de huidige, megalomane, plannen van projectontwikkelaar Van Amt en de parochie zijn.

Bezoeken: 5

Geplaatst in Archief Urbanuskerk, Berichten.