Intentieovereenkomst en concept besluitenlijst

Allerbeste Vrienden,
nog net voor het einde van 2018 stuur ik u dit toe.
Eén van de Vrienden heeft dit speurwerk op internet voor ons verricht. Tezamen met het u eerder toegestuurde verschaft het ons meer inzicht, ook wat betreft het Hospice
waarover 1 van de Vrienden ingesproken heeft, dd 29 november jl.

Plezierige jaarwisseling met de hoop op een goed 2019 wat betreft Het Kampje,
Jo Blom

2016-23 2 Concept intentieovereenkomst K4 en gemeente dd 28 maart 2016

27.2. 2018-59 Voorber.Besl. 13.09.18 Centrumgeb OadA Besloten Raad

Bezoeken: 8

Geplaatst in Berichten.