Kijk! Diftar! Het werkt?

Allerbeste Vrienden,

Zoals beloofd, een volgend bericht over de diftarsituatie. En dit is niet de laatste. We hebben met Vrienden van de beide Stichtingen afgelopen dinsdag, de 9e november van gedachten gewisseld en verder overlegd. Op die bijeenkomst is een vervolg gepland.

Met hartelijke groet van Jo Blom


Inwoners willen ’t vuilnis kwijt en melden zich in persoon weer op het plein bij Drechtje. De klep zit dicht. En als het regent werkt het pasje niet. Als je dat al hebt… dat pasje…

Sommige slimmeriken zeggen dat ze hun vuilniszakken over de gemeentegrens slepen. Daar kunnen ze pasjeloos hun afval kwijt in de containers. Ofwel je reinste afvaltoerisme. En er hoeft nu nog niet eens voor een klepopening betaald te worden. Opgemerkt wordt dat DUO+ auto’s af en aan rijden met de vuilniszakken die naast de containers zijn geplaatst. Hun laadklep volgeladen met hoog opgestapelde zakken. Gaan die DUO+ auto’s ook naar die andere gemeente? Waarom onze eigen kleppen nog gebruiken? Of wil de gemeente ons laten geloven: Kijk! Diftar! Het werkt? Er wordt bij Drechtje verteld dat er gemeenteraadsleden zijn die twijfelen of de invoering van diftar wel een goed plan is geweest. Er zijn zelfs signalen dat twee partijen aan het terugkrabbelen zijn, bang voor de diftaritus. Verstard gaat het proces op dit moment helaas nog gewoon door. Dit ondanks een petitie met ruim 2.000 handtekeningen die de gemeente willens/wetens niet in ontvangst wil nemen?! Diftar wordt straks geëvalueerd terwijl die infokrant met evaluatiecriteria er nog steeds niet is. En ook bij de evaluatiecriteria zijn, net zoals bij de invoering van diftar, inwoners totaal niet betrokken. Dat geeft te denken, want zo valt ieder onderzoek gunstiger uit voor z’n opdrachtgever. Donkere wolken pakken zich samen en in de stromende regen gaan mensen huiswaarts. Drechtje ziet een oudere man die wanhopig probeert de vuilklep te openen. Het lukt niet. Steeds maar weer wrijft hij de sensor droog. Drechtje krijgt medelijden met deze klepwrijver. Er is nu nog geen oplossing voor hem. Zijn frustratie gaat pas weer over als de zon schijnt. Ten einde raad zet hij zijn zak er maar naast. Het is tenslotte weekend. En op maandag komen de DUO+ auto’s de stapels naast de containers wel weer ophalen. Een hele geruststelling.’

Bezoeken: 181

Geplaatst in Afvalverwerking, Berichten.