Korte reactie op notitie college m.b.t. procesbegeleiding centrumplan

30 JANUARI 2019, ROB FIJLSTRA

Ook de nieuwe notitie van het College over het centrumplanproces is een typisch gevalletje van ‘denkschaamte’. Hoe kan een College de Gemeente bijvoorbeeld typeren als één van de belanghebbenden? Ik gun het College een steilere leercurve. Ondertussen blijft mijn opvatting, dat bestuurlijke kwaliteit, geloofwaardigheid en eenheid van leiding cruciaal zijn voor het welslagen van een nieuwe poging om tot een Centrumplan te komen. De regie moet niet opnieuw de facto bij externe partijen komen te liggen (adviesbureau’s en investeerders). Bovendien kan ik mij niets voorstellen bij een zuiver publiek keuzeproces van mogelijke adviesbureau’s. De keuze van een dergelijk adviesbureau vraagt meer expertise, dan mensen gemiddeld genomen beschikbaar hebben. Zij kunnen dus hooguit een sympathie-stem uitbrengen. Door ze mede deelgenoot te maken van dit ‘proces om tot een proces’ te komen neemt de ruimte om het later op inhoud oneens te zijn met het gebeuren eerder af dan toe; ‘je was er immers vanaf het prille begin zelf bij’. En dat kan niet de bedoeling zijn van een participatieproces.

Suggesties:

  • Geef alle betrokken partijen vooral een inhoudelijke stem in de planvorming en neem die inbreng volstrekt serieus. En houd ook College en Raad voldoende in positie
  • Benoem een klankbordgroep/board of inspiration met de noodzakelijke expertise (maak representatie hier minder belangrijk) ; en delegeer de keuze voor externe begeleiding aan hen. Vraag hen ook stuurgroep voor het veranderingsproces te zijn en klankbord van de externe begeleider. Wethouder Boomgaars kan namens het College lid van deze groep zijn.
  • Bewaar de bestuurlijke zuiverheid en beleg de verantwoordelijkheid voor het centrumplan proces bij één wethouder.
  • Overweeg de mogelijkheid om ook het College (en mogelijk ook de raad) procesbegeleiding te geven, maar laat dit niet de procesbegeleider van het centrumplan zijn. Ook het College zal immers moeten wennen aan haar nieuwe rol; ook voor haar is coproductie nieuw.
  • Breng alle informatie, ook m.b.t. de intentieovereenkomsten, éénduidig boven tafel.
  • Maak vanaf het begin duidelijk, dat de planvorming moet passen bij het historisch karakter van Ouderkerk en dat de belangen van de inwoners leidend zullen zijn.
  • Maak ook duidelijk, dat de wereld er in 2019 anders uit ziet, dan in 2007. Zo ontwikkelen de technologie en de retailwereld zich razendsnel en heeft het dus geen zin om continu oude prak op te dienen of van een nieuw sausje te voorzien. Dit past zeker niet in het streven om van Ouderkerk een levendig en toekomstbestendig dorp te maken

Gegeven mijn eerdere ‘openbare advies’ zie ik niet goed welke collega voor de door het College geschetste aanpak geschikt zou kunnen. Hij/zij die geschikt zou kunnen zijn ,gaat met de geschetste randvoorwaarden niet akkoord; hij/zij strandt waarschijnlijk al bij de onduidelijke aanbestedingsvoorwaarden. Daarom doe ik liever geen suggesties voor mogelijke kandidaten.

Altijd tot positief meedenken bereid!

Rob Fijlstra

Bezoeken: 3

Geplaatst in Berichten, Discussiebijdrage.