Manifest over Afval in gemeente Ouder-Amstel

Geachte mevrouw Langenacker,
Namens inwoners uit de kernen Duivendrecht en Ouderkerk bieden
de Stichtingen Vrienden van Duivendrecht en Vrienden van Ouderkerk u
onderstaand het Manifest over Afval in uw gemeente aan.
Wij gaan daarbij in op het bevorderen van het 1) historisch besef,
2) de ambities, de acties van de gemeente, wat inwoners van uw plannen vinden en landelijke ontwikkelingen en 3) het willen bereiken van een door inwoners breed gedragen besluit.

1. Historisch besef
• Leert al eeuwenlang dat Afval inzamelen zo gemakkelijk mogelijk moet voor de inwoners;
• Ongedierte en daarmee gepaard gaande ziektes blijven ook in onze tijd een reëel gevaar;
• Geen onderscheid in ophaal Afval tussen hoog- en laagbouw;
• Mislukte inzameling destijds: via blauwe zakken restafval om de 2 weken, daarom
gesleep met zakken naar daar waar het wekelijks kon,
dus moest de gemeente bakzeil halen: en werd restafval wekelijks opgehaald;
• Grote ronde GFT-bakken verstrekt door gemeente die binnen de kortste keren in verval raakten omdat men na kort verloop van tijd het niet meer zag zitten en dus het doel van privé-inzameling duidelijk mislukt was;
• Goed lopende inzameling GFT in plastic zakken die wekelijks opgehaald werden met als beloning elke lente gratis compost, zeer gewaardeerd door inwoners met tuinen;
• Onbegrijpelijk dat met het invoeren van ondergrondse containers GFT afvalinzameling is gestopt. De toenmalige wethouder van D66 achtte dat niet nodig. Met één bestuurlijke misser WEG alle goede inspanningen tot dan toe van de inwoners. Er was hier en daar veel protest, ook al omdat we één van de beste! afval scheidende gemeenten waren!

2. Ambities, acties van de Ouder-Amstel,
wat inwoners van de plannen vinden en landelijke ontwikkelingen
• College dreigt nu weer een niet goed gecommuniceerde beslissing te nemen inzake Afval. Nu met nota bene 2 achtereenvolgende Groen-Links wethouders;
• Kliko’s (140 en 240 ltr) staan klaar terwijl inwoners hierbij nauwelijks tot niet betrokken zijn;
• Verbijsterde reacties met een luid en helder NEEN van een overduidelijke meerderheid, gestaafd door een serie particuliere mini-enquêtes;
• College brengt wederom een verschil aan tussen laag- en hoogbouw;
• Op de afwijzing van de kliko volgt een standaard bericht (na protest iets persoonlijker gericht) van de gemeente dat bol staat van bestuurlijke arrogantie en neerbuigendheid;
• Vele inwoners zijn hierover verbolgen en dat doet de zaak Afval zeker geen goed;
• Een aantal inwoners weigert de kliko maar niet want ja, je hebt ervoor betaald staat in het bericht en er wordt door de gemeente geïnsinueerd dat weigeren extra kosten met zich mee brengt: ofwel oneigenlijke argumenten waardoor het doel voorbij geschoten wordt;
• Er wordt door de gemeente geen rekening gehouden met landelijk aanzwellende kritiek op de ouderwetse kliko-wijze van afvalinzameling.

3. Het bereiken van een door inwoners breed gedragen besluit
• De roep om GFT afvalinzameling via de ondergrondse container is luid en duidelijk;
• De vrees voor ongedierte met eens in de twee weken geleegde kliko’s is groot, zeker met de bijna ondoenlijk zelf te reinigen 140-240 ltr kliko bakken: gemeente verzin iets beters!
• Er wordt geen rekening gehouden met een grote groep inwoners met hooguit een klein balkonnetje en geen lift (denk hierbij bijvoorbeeld aan slecht ter been zijnde ouderen die boven wonen in de laagbouw en moeizaam trappen lopen met 2 handen aan de leuningen);
• Wat dan wel? Duidelijk is: houd op met die kliko’s!
• Wordt het in plaats van de kledingcontainer een GFT container in de milieuparkjes, met gratis GFT-zakken, net zoals bij de PMD inzameling? Of wekelijks weer GFT ophalen met als beloning elke lente gratis compost? Of een mengvorm of desgewenst GFT ook kunnen inleveren op de milieudepots? Of misschien wel allemaal?
• Wij betalen al fors! En met de huidige gemeentelijke kliko plannen zijn we straks de duurste gemeente wat Afval betreft.
• Ook met pasjes in het vooruitzicht die je vergeet/verliest en wat dan met Afval?
• Mogen wij als inwoners ook meepraten, samen maken wij Ouder-Amstel toch?
• Gemeentebestuur handel eens WIJS, maak een breed gebaar naar de inwoners, laat merken dat je er voor ons inwoners bent en besluit conform de wensen. Dan pas heeft uw besluitvorming succes en hoeft u niet achteraf allerlei herstelmaatregelen te nemen.
Tot slot: aan de belofte van gratis ophalen grof vuil is nog steeds niet voldaan!

Uiteraard zijn wij desgevraagd bereid tot het geven van een mondelinge toelichting op dit Manifest en op welke wijze inwoners betrokken kunnen worden. Wij zien uw uitnodiging graag tegemoet.

Wij groeten u namens,

Stichting Vrienden van Duivendrecht            Stichting Vrienden van Ouderkerk

M. Heering, voorzitter                                       J.W. Blom-Jaques, voorzitter

Manifest over Afval in gemeente Ouder-Amstel

Bezoeken: 7

Geplaatst in Afvalverwerking, Berichten.