Mededeling laatste Raadsvergaderingen 2019

Allerbeste Vrienden,
Aanstaande donderdag, 14 november om 20.00 uur in het Gemeentehuis. De agenda wordt helemaal in beslag genomen door de begroting. Interessant is dat het College de rioolheffing wil verhogen waarmee de Gemeente Ouder-Amstel, als dat wordt aangenomen, één van de duurste gemeenten in Nederland wordt. Natuurlijk zal hierover in de Raadsvergadering gedelibereerd worden en komt er protest tegen.

Bomenkap A9 en de daarmee samenhangende wijziging van het Bestemmingsplan is op de agenda geplaatst van de Raadsvergadering, donderdag, 12 december aanstaande. Zelfde tijd, zelfde locatie.

Met hartelijke groeten van Jo Blom

Bezoeken: 6

Geplaatst in Berichten, Nieuwsbrief.