Minicontainers/Kliko’s

Beste vrienden,
Onderstaand bericht van een bezorgde inwoner van Ouder-Amstel bereikte ons via de mail. De inhoud is dusdanig belangrijk dat wij het belangrijk vinden om dit met u te delen. Neem hier kennis van en laat uw reactie achter op het Forum.


Beste mevrouw Blom,

Ik wil de Stichting Vrienden van Duivendrecht en de Stichting Vrienden van Ouderkerk hartelijk bedanken voor hun Manifest over Afval in gemeente Ouder-Amstel en voor het spoedbericht over kliko’s op mijnouderkerk.nl.

Als bewoner van de gemeente Ouder-Amstel maak ik mij ernstig zorgen over het feit dat de gemeente wederom ervoor gekozen heeft om trede 1 van de participatieladder toe te passen bij besluitvorming omtrent de inzameling van GFT. Als reden voor het toepassen van trede 1 van de participatieladder wordt gesteld dat er geen alternatieven zijn om de door de gemeenteraad vastgestelde doelstelling te realiseren, hetgeen in contradictie is met de verworpen motie van GroenLinks gedateerd 15 februari 2018. In deze verworpen motie stelt GroenLinks vast dat “Na invoering van voorliggende maatregelen de door de raad gestelde VANG-HHA doelstellingen, ook als nascheiding wordt meegerekend, niet gehaald worden ”.
De kennis, kunde en ervaring van de inwoners van onze gemeente had wellicht gezorgd voor betere en goedkopere alternatieven. (wat betreft de aanschafkosten containers en vooral wat betreft de structurele ledigingskosten GFT) Bovendien had participatie kunnen bijdragen aan het vergroten van draagvlak en aan minder onvrede over de wijze van inzameling van GFT zoals o.a. blijkt uit de particuliere enquêtes.

In uw spoedbericht lees ik dat er kennelijk een onbekend bedrijf deze kliko’s uitdeelt. Ik heb de gemeente gevraagd wat de naam is van dit bedrijf. Deze vraag wordt niet door de gemeente beantwoord.
Na enig speurwerk heb ik de naam van dit bedrijf heb gevonden. Enige vraagtekens kunnen worden gesteld bij de duurzame bedoelingen van dit bedrijf. Ik maak mij ernstig zorgen over deze aanbesteding. Ten tweede maak ik mij zorgen over het feit dat deze minicontainers chips bevatten. Het blijkt dat mensen in mijn wijk dit feit niet weten.
Na verificatie van het opgegeven 0800-telefoonnummer kwam ik terecht bij https://recyclingplatform.nl/afvalbrengpunt/scheidingsdepot-uithoorn. Dit 0800-telefoonnummer heb ik gebeld. Ik werd zeer vriendelijk te woord gestaan door een dame met een Vlaams accent, die de telefoon aannam met recyclingplatform.
Op een aanvraagformulier van de gemeente Uithoorn voor een container heb ik de naam van het bedrijf gevonden nl. Plastic Omnium. De Belgische vertegenwoordiger voor de Benelux van de Franse multinational The Plastic Omnium Group is Plastic Omnium N.V. gevestigd te Ninove, België. De core business van The Plastic Omnium Group is het leveren van plastic slimme onderdelen voor de auto-industie.
Ik kan mij niet voorstellen dat deze multinational een toonbeeld is voor duurzaamheid!
https://www.plasticomnium.com/en/the-plastic-omnium-group.html

Ik zou het op prijs stellen indien u mogelijk kunt nagaan hoe deze aanbesteding tot stand is gekomen. Misschien kunnen de raadsleden van Natuurlijk Belang hierover vragen stellen.

Ten tweede blijken de minicontainers chips te bevatten. http://connect.plasticomnium.com/TBooks/2012_POE_Products_nl/files/assets/seo/page11.html

Bij FAQ lezen we pagina 3 Wat is het doel/nut van de chip in de container? https://www.ouder-amstel.nl/data/publicatie-website/groente-fruit-en-tuinafval-2/GFT_Veelgestelde%20vragen.pdf?_dc=1566803527341&_dc=1566803527350
Ik wil u bij voorbaat danken voor uw aandacht en uw moeite.

Met vriendelijke groet,

Een bezorgde inwoner van Ouder-Amstel
(Naam bij de redactie bekend)

Bezoeken: 14

Geplaatst in Afvalverwerking, Berichten.