Nieuwsbrief 19-02-2019

Nieuwsbrief Vrienden van Ouderkerk.

Voortaan zal er met regelmaat een Nieuwsbrief verschijnen om u als de Vrienden van actuele zaken direct op de hoogte te houden. Uw kopij (insturen via de Vriendenmail) is van harte welkom en wordt redactioneel opgenomen in de Nieuwsbrief. Daarnaast is er de bekende site waarop de berichten verschijnen die u onmiddellijk weten moet.
Op het Forum op de website kunt u zelf direct uw mening kwijt. Dit is dan ook de plek om als Vrienden elkaar op de hoogte te houden van wat u te melden heeft, wat u ter discussie wilt stellen of wat u geschreven heeft en waarover u graag met anderen een mening wilt vormen. Zelf iets schrijven gaat net zo makkelijk als een email schrijven; een onderwerp aanmaken, uw tekst invoeren en “Voeg onderwerp toe” klikken. U kunt zich op uw eigen onderwerp of dat van anderen abonneren door het vakje onderin het bericht aan te vinken. Mocht iemand op dat bericht reageren krijgt u automatisch een emailtje binnen met de melding dat er een reactie is binnengekomen.

Op de site ziet u vanzelf welke onderwerpen met betrekking tot ons dorp Ouderkerk aan de Amstel de gemoederen bezig houdt.

Hieronder de 1e editie van de Nieuwsbrief.

De bankrekening van de Stichting Vrienden van Ouderkerk aan de Amstel is geopend. Sommigen van u hebben er herhaaldelijk naar gevraagd .
Het gloednieuwe banknummer van de Regiobank:
NL 98 RBRB 0778 1619 51
Uw vrijwillige bijdragen zijn van harte welkom om de oprichtingskosten te dekken (website, notariskosten, etc.) en om een klein buffertje te hebben om de administratieve kosten te kunnen betalen. Bij voorbaat onze dank.

• Tijdens de 4e inloopbijeenkomst op donderdagavond, 7 februari jl was er veel belangstelling voor de nieuw gepresenteerde en goed doordachte plannen. Er werd veel gevraagd, geopperd en niet alle -soms emotionele- reacties waren goed te kanaliseren. Een positief effect is dat we met deze presentatie een goed beeld konden vormen, een idee kregen hoe Het Kampje er uit kan zien.
• Wat betreft de Amstelbrug; de bomenkap is weliswaar uitgesteld maar dat neemt niet weg dat de plannen voor de Amstelbrug onafwendbaar door zullen gaan. Taco Otto sprak met de Statenleden van Noord-Holland die de goed beargumenteerde kritiek wel begrijpen. Lees alles hierover op het Forum;
• Eind 2018 zijn er via de WOB inmiddels alom bekende intentie-verklaringen in relatie tot Het Kampje boven tafel gekomen. Echter, een op 5 december 2018 ingediend WOB-verzoek ligt nog steeds bij de Gemeente. Op navraag van de indiener van het WOB-verzoek kwam het antwoord dat het nog wel even gaat duren, mogelijk begin maart.
Het WOB-verzoek betreft; 1. ambities College mbt het Centrumplan, 2. het verkeersproject Kerkstraat en Kerkbrug en 3. de intentie-overeenkomsten met projectontwikkelaar(s) en alle correspondentie omtrent het verplaatsen van de supermarkt naar de voormalige RABO-Bank-locatie. Lees de details hier.

Wat betreft de komende bijeenkomst van de Gemeente over de aan te stellen Procesbegeleider is het nog afwachten. Er zal een avond begin maart worden gepland.

• Eén van onze Vrienden, Rob Fijlstra had een kandidaat aangedragen maar hij haakte in het voortraject al af. Hem werd gevraagd een offerte in te dienen terwijl hij te weinig inzicht kreeg in wat er al speelde rond Het Kampje. Zonder je te kunnen verdiepen in de plaatselijke situaties kan een professional geen maatwerk leveren, laat staan er een prijskaartje aan hangen. De hoop is nu dat het participatieproces op een meer participatieve manier start. Wat is trouwens de selectieprocedure? Wij krijgen straks de keuze uit 3 kandidaten. Zie de discussie over de Procesbegeleider
• In afwachting van de nog te plannen datum van bovengenoemde avond is er even geen inloopbijeenkomst tenzij die dringend nodig is. U krijgt dan natuurlijk snel bericht.
• Op 27 februari is er een politiek debat over de toekomst van het Amstelland. Blijft Amstelland groen? Zie hiervoor de website.

Bezoeken: 5

Geplaatst in Berichten, Nieuwsbrief.