Nieuwsbrief Centrumplan met uitnodiging informatieavond maandag 25 maart 2019

Allerbeste Vrienden,

Ziehier in de Nieuwsbrief het resultaat van de herhaalde beloftes van het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Ouder-Amstel:

1.met inwoners om de (teken-)tafel
2.bij nul beginnen
3.onafhankelijk procesbegeleider
4.het ging om HERSTEL van VERTROUWEN

Nu blijkt dat de ondernemers een voorsprong hebben middels een soort van al lopende “intentie-overeenkomst” met hun duidelijke voorkeur voor 1 van de 3: SMART KITCHEN.
Bevordert dit alles nu het draagvlak onder de inwoners of komen we op een glijdende schaal van verlies aan vertrouwen in ons gemeentebestuur? Is dit de bedoelde participatie?
Lees de hierop betrekking hebbende documenten nog eens door ten behoeve van uw eigen meningsvorming.
Laat uw stem horen, stimuleer dat ook richting andere inwoners, al lijkt het er op dat er een digitale dam opgeworpen is. Alternatief is aanmelden bij de Gemeente.

Zoals één der Vrienden mij vanmiddag zei: dit is een schertsvertoning . . . maar laten we ons daardoor niet afschrikken. Uw stem doet er toe, uw aanwezigheid zeker, vanzelfsprekend!; samen zijn wij de gemeente!
Hopelijk zien de ondernemers dit op de valreep in!

Welkom vooraf vanaf 17.30 uur in De Vrije Handel voor onze inloopbijeenkomst. Daarna de Amstelkerk.

Met hartelijke groet, Jo Blom


Reactie hierop van Rita Smit

Beste vrienden/ inwoners
zo doe je dat in bestuursland:
Ondanks dat zeer betrouwbare bronnen herhaaldelijk bevestigen dat tijdens de 12e maart, meeting BIZ/OVOA gesproken is over Smart Kitchen als enig voor hun aanvaardbaar bureau met daarbij de notitie dat dit bureau al 2 jaar samen werkt met onze gemeente, ontkent de wethouder AB glashard in de mail dat dit onderwerp ter sprake was. Op de open brief van Jo Blom is niet gereageerd. Kijk maar naar de Nieuwsbrief en hoe bestuurs-sluw er omgegaan wordt met de inwoners om maar vooral te zorgen dat de meeste stemmen die avond al naar het ver vooraf geselecteerde en gecontracteerde? bureau gaan. Niks bij nul beginnen, niks participatie, niks draagvlak creëeren, niks Samen maken wij Ouder-Amstel, alleen business/geld telt alsof ze geen rekening hoeven te houden met de inwoners, alsof we november 2018 vergeten zijn en de beloftes toen gemaakt over cocreatie/coproductie. Uit mijn hart gegrepen en wordt vervolgd!

Rita Smit Verstuurd vanaf mijn iPhone

Nieuwsbrief Centrumplan Ouderkerk maart 2019

Bezoeken: 2

Geplaatst in Berichten, Nieuwsbrief.