Open brief aan burgemeester over het afvalsysteem

Allerbeste Vrienden,

Op de valreep net voor de zomervakantie stuur ik u juist DIT nog graag door. Diftar houdt onze gemoederen blijvend flink bezig zoals u wel weet en menigeen is al in de pen geklommen of heeft de nodige fotootjes verspreid. U begrijpt dat we dit onderwerp op de voet blijven volgen, ook tijdens en meteen na de komende vakantieperiode.

Wij wensen u een mooie en plezierige, vooral qua gezondheid, zomertijd toe.

Met hartelijke groeten van Jo Blom


Geachte mevrouw De Burgermeester,
een open brief over het afvalsysteem, ik hoor graag van u!

U bent burgemeester van een bescheiden gemeente, met – en ik spreek uit een ervaring van 33 jaar – opzienbarend betrokken inwoners, die bovendien vaak over verrassend veel expertise blijken te beschikken; inwoners die kunnen redeneren en rekenen, nadenken en meedenken.
Een goudmijntje dus!

Mede namens deze inwoners vraag ik u in een open brief in Drechtje (aangezien ’t Weekblad voor Ouder-Amstel mijn brief niet wilde plaatsen) of u burgemeester wil zijn van een gemeente waar in deze goudmijn consequent niet geëxploiteerd wordt en de betrokken burger keer op keer het deksel op de neus krijgt: niet gehoord, om de tuin geleid, op kosten gejaagd.
Neem bijvoorbeeld de voorziene introductie van het Diftarsysteem, de nieuwe manier voor het inzamelen van afval: betalen per keer dat je je vuilniszak weggooit.
Mevrouw de burgemeester, dit nieuwe systeem gaat iedereen geld kosten! De gemeente en de burger! Leest u alstublieft even mee.

De gemeente
Er wordt belastinggeld uitgegeven aan:
• het vervaardigen van pasjes en een niet-fraudegevoelig (dus peperduur) pasjessysteem;
• opsporingsambtenaren voor overtreders die geen zin hebben de afvalbak tegen betaling te openen;
• vuilnismannen om de te voorspellen afvalberg naast de bestaande bakken alsnog op te ruimen;
• communicatie-experts die de overtreders zullen gaan bestrijden via ‘goede communicatie’;
• het weer afschaffen van het systeem na voorspelbare en al in andere steden aangetoonde mislukking van het systeem.

De burger
• De burger mag plastic niet meer in een aparte gratis bak deponeren of naar het milieudepot brengen, dus gaat ook voor elke vuilniszak met
plastic 50 cent betalen;
• Belastinggeld wordt opgebracht door de burgers, dus alle hierboven opgesomde uitgaven zullen voelbaar zijn in hun portemonnee.

Het wordt duurder 
Aan de bestuurders van uw gemeente zijn door mensen die daar voor doorgeleerd hebben rekensommen voorgelegd. Die tonen aan dat het onmogelijk is om voordeliger uit te zijn in het nieuwe systeem dan in het oude, zolang er geen alternatief is voor het kopen van levensmiddelen verpakt in plastic.

Afvalberg neemt af? Het argument van uw gemeentebestuur dat ‘t nieuwe systeem de afvalberg zal reduceren klopt daarom niet. Je kunt je eigen hoeveelheid afval alleen verminderen als er een alternatief is om te kiezen. Zolang dat er niet is, is het niet eerlijk om dit probleem bij de burger neer te leggen. ‘Goede communicatie’ En wat betreft het geloof in ‘goede communicatie’ om te voorkomen dat er afval náást i.p.v. ín de containers wordt gegooid: misschien kan er vast geoefend worden daar, waar nu het vuilnis al met kilo’s rond de containers ligt, terwijl het oplichten van het deksel nog gratis is. En als dat nu niet lukt, gaat het zeker niet lukken als er voor elke keer dat je de container opent, betaald moet gaan worden.

Ik hoor graag van u Mevrouw de burgemeester, is het niet veel leuker om leiding te geven aan ‘n gemeentebestuur dat ziet waar de kern van het probleem zit en dat zich richt op de reductie van plastic verpakkingen i.p.v. op een tot mislukken gedoemd pasjessysteem? Volgende Drechtje is (vanwege zomervakantie) op 4/5 september 2021. Fijne zomer allen!

Wat kan veel beter?

Ontwerp structuurvisie Duivendrechts Kwartier De structuurvisie gaat voornamelijk uit van de stedenbouwkundige visie van het bureau West 8 van januari 2020. En wil met name particuliere investeerders aantrekken. Uit de teksten van betrokken overheidsinstanties en ingehuurde adviesbureaus blijken vooral de woningbouwplannen van Amsterdam, als grondeigenaar en projectontwikkelaar, het uitgangspunt te zijn. Aspecten voor behoud van historisch ecologisch waardevol groen en/of cultuurhistorische waarde van erfgoed zijn zwaar onderbelicht. Lees verder in de zienswijze, klik hier.

Skatepark in Duivendrecht?

Jong meerderjarigen zijn/ waren? al geruime tijd druk in overleg met gemeente en Coherente over de aanleg een skatepark. Gaat nu de politiek er de sier mee maken? Lees hier het ingezonden stuk in ‘t digitale Weekblad Ouder-Amstel.

Nieuwe referendumverordening?

Nog iets dat tenenkrommend is. Wil je als inwoner je stem laten horen, word je op voorhand monddood gehouden. De referendumverordening uit 2011, wordt maar niet aangepast aan de digitale tijd. De diftar-trein is daardoor steeds moeilijker te stoppen! Burgemeester help ons!

Wat gaat (voorzichtig) goed?

Rijksstraatweg 125 Zoals u weet is projectontwikkelaar Wibaut van plan woningbouw te realiseren op het terrein van Mattijsen, Rijksstraatweg 125. Er wordt intensief en constructief overlegd met de Expertgroep, bestaande uit betrokkenen uit Duivendrecht. Over het algemeen is de Expertgroep voor-zichtig positief op de plannen. Maar er zijn ook nog steeds zorgen over het verlies van het voor huis, de bouwhoogte en de parkeerdruk. En er zijn vragen over de economische noodzaak van de invulling van het terrein. Voor de nieuwsbrief stuur mailtje naar GroepRSW125@gmail.com.

Lift station Duivendrecht:-)

We schreven er al eerder over, hebben ingesproken bij de raad, en onze inspanningen achter de schermen lijken toch eindelijk resultaat te gaan krijgen! Ouders met kinderwagens, minder validen en mensen met fietsen kunnen hopelijk straks eindelijk aan het eind van de Rijksstraatweg met de lift het perron op! Klik hier voor het artikel in het Weekblad.

210711-Drechtje-spreekt-Open-brief-aan-burgemeester-over-het-afvalsysteem.

Bezoeken: 156

Geplaatst in Afvalverwerking, Berichten.