Oproep voor meedenkers/praters A9 Bomenkap

Beste Vrienden van Ouderkerk,

Zoals de Vrienden maar al te goed bekend is: ten behoeve van de verbreding van de A9 bij Ouderkerk moeten 11.000 tot 14.000 bomen worden gekapt: in ieder geval 10.000 aan de zijde van de Ronde Hoep, waar extra rijstroken en een tankstation komen. Aan de Ouderkerkse kant gaat het om 1.000 tot 4.000 bomen o.a. voor de plaatsing van nieuwe geluidsschermen; het definitieve aantal is afhankelijk van de aard van de werkzaamheden en de aanpak die de aannemer kiest.

De aanvraag voor de kapvergunning voor alle bomen ligt bij de gemeente. Rijkswaterstaat wil dit najaar gaan kappen. Maar de aannemer die de klus – naar eigen inzicht! – moet gaan uitvoeren is nog niet definitief geselecteerd.

Rijkswaterstaat (RWS), gemeente en andere betrokkenen zetten zich momenteel in voor ‘maximale herplant’ aan de zijde van de Ronde Hoep; herplant na de werken – over een jaar of 7, 8 – van méér bomen dan aanvankelijk de bedoeling was. Dat is verheugend.

Echter, enkele inwoners van wijk Benning willen de schade zoveel mogelijk beperken en bepleiten allereerst ‘minimale kap’ aan de kant van het dorp. Want elke boom heeft waarde en draagt bij aan onze leefbaarheid. Bomen reduceren fijnstof, CO2, lawaai en lichtverontreiniging, en ontnemen het zicht op het verkeer.

De gedachte is een ‘bewonerscomité’ samen te stellen voor periodiek overleg met RWS (daar is RWS in principe toe bereid). Doel: de vergunningsprocedure volgen, wellicht alternatieven aandragen zodat minder bomen hoeven te sneuvelen, en dialoog te voeren tijdens de werkzaamheden in de komende jaren. Dat comité zou kunnen bestaan uit omwonenden en bij voorkeur ook enkele deelnemers met relevante deskundigheid bijvoorbeeld op het gebied van milieu/natuur, recht, wegenbouw of infrastructurele werken.

Het zou mooi zijn als ook de Vrienden in dit comité zijn vertegenwoordigd.
Is er iemand uit jullie gelederen daartoe bereid?

Met vriendelijke groet,

Marion Kiewik


Roerend eens met Marion. Dit is echt iets voor ons Vrienden.
Graag jullie reactie.

Met hartelijke groeten van Jo Blom


Bericht Webmaster

P.S.

U kunt reageren bij voorkeur via het forum https://www.mijnouderkerk.nl/community/verbreding-a9/ maar uiteraard ook via de mail.

Bezoeken: 6

Geplaatst in A9, Berichten.