Reactie burgemeester op Afval Manifest

I.v.m. een paar dagen vakantie is het bijwerken van onze website een beetje vertraagd, vandaar dat u vandaag een aantal oudere berichten in één keer ontvangt.

Allerbeste Vrienden, hierbij het antwoord van de burgemeester.
Gezien de vele reacties van de Vrienden dat dit “klikobeleid” heilloos is (er is zelfs een kliko-weigeraar gevraagd door een functionaris van de Gemeente hoe hij dan wel van plan is zijn afval te scheiden, zijn GFT waar weg te brengen) en er herhaaldelijk opgemerkt wordt dat het ons Gemeentebestuur zou sieren ermee op te houden dan wel een creatieve oplossing te vinden beraden onze 2 stichtingen zich op een vervolg.
Natuurlijk krijgt u dat vanzelf op de Vriendenmail en verschijnt het daarna zoals gebruikelijk op onze website van mijnouderkerk.nl.
Met hartelijke groeten van Jo Blom


Geachte mevrouw Blom, mevrouw Heering en Vrienden,

Met belangstelling heb ik uw manifest gelezen. U heeft een grote betrokkenheid bij onze gemeente en daar heb ik veel waardering voor.
Het onderwerp afval en afval inzamelen houdt inwoners altijd zeer bezig. Dat zien we niet alleen in onze gemeente, maar ook in de gemeenten om ons heen. In het algemeen zijn de meeste inwoners bereid mee te werken aan een verbetering van het scheiden van afval. Maar tegelijkertijd verschillen zij behoorlijk van mening over welke manier daarvoor de beste is. Graag licht ik u kort toe hoe wij tot onze keuze gekomen zijn.

Hoeveelheid restafval omlaag
Het college van Ouder-Amstel heeft in het voorjaar 2018 de opdracht van de raad gekregen om de hoeveelheid restafval per inwoner behoorlijk omlaag te brengen: van 265 kg naar 100 kg in 2025. Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en uiteindelijk bleek de inzameling met gft-minicontainer het meest efficiënt. Daarom hebben wij een wijziging van de afvalinzameling voorgesteld aan de raad en die is op zijn beurt met dit voorstel akkoord gegaan. (zie ook www.ouder-amstel.nl/gftinzameling).

Informeren inwoners
Na het raadsbesluit is de gemeente begonnen met het informeren van de inwoners over de gewijzigde aanpak en de bijbehorende maatregelen. Omdat de andere vormen van GFT-inzameling niet voldoende resultaat boekten op het gebied van hoge afvalscheiding en lage kosten, zag het college van B&W geen serieuze alternatieven om voor te leggen aan de inwoners in het kader van participatie.

Planning en monitoring
De laagbouwwoningen krijgen deze zomer een gft-minicontainer. Voor de hoogbouwwoningen wordt het GFT eind 2020 apart ingezameld. Het gaat om een nieuwe methode, die we nauwlettend zullen volgen. Een aantal van de door u ingebrachte aandachtspunten zullen we daarin meenemen.

Uw manifest maakt duidelijk dat wij over de nieuwe inzamelmethodiek verschillen van inzicht. Dit komt deels omdat er in het manifest soms sprake is van aannames en stellingen die niet altijd door feiten kunnen worden onderbouwd.
Wij hebben begrip voor uw standpunt en kritische inbreng, maar het geeft op dit moment geen aanleiding voor het wijzigen van onze aanpak.

Met vriendelijke groet,
Joyce Langenacker
burgemeester

Bezoeken: 6

Geplaatst in Afvalverwerking, Berichten.