ROV Bouwstenen Centrumplan

Beste vrienden,

Zie hieronder het bericht van de werkgroep Ruimtelijke Ordening & Verkeer. Discussie is van harte welkom op het Forum.


L.S.,

De werkgroep Ruimtelijke Ordening en Verkeer (ROV) heeft een visie geformuleerd op het Centrumplan Ouderkerk. U vindt die in bijgaand document ‘Bouwstenen Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel’.
We hebben deze visie geformuleerd, omdat we de afgelopen jaren in de planvorming, in de ontwikkeling van ideeën en in de discussie vooral samenhang misten. Ook misten we de inhoudelijke inbreng van de inwoners. We hopen met deze visie veel mensen te bereiken en zo het besluitvormingsproces te stimuleren.
Wij vinden het erg belangrijk te toetsen of voor de ROV-visie draagvlak bestaat onder met name de inwoners van Ouder-Amstel. De werkgroep nodigt u daarom uit om mee te denken. We leggen het stuk aan u voor met de volgende vragen:
1. Kunt u deze visie onderschrijven?
2. Heeft u op- of aanmerkingen die de visie kunnen versterken?
We staan open voor suggesties en alternatieven die van algemeen belang zijn. We gaan graag in gesprek met u. Voor alle duidelijkheid: deze visie is een discussiestuk en geen beleidsdocument. Leeswijzer: het stuk begint met een samenvatting van de hoofdpunten, die daarna uitgebreider worden besproken.
Op 20 september a.s. organiseert de Werkgroep CCC een ‘ideeënmarkt’ over het Centrumplan. Het zou mooi zijn als we onze Visie daar ook zouden kunnen presenteren, in de wetenschap dat deze breed gedeeld wordt.
Hoewel er in dit stadium nog veel onduidelijk is, vinden we dat het tijd wordt voor een inhoudelijke discussie over het Centrumplan. Voor ons zijn de sleutelwoorden: ‘Rust en ruimte’ en ‘Inwoners centraal’.
We kijken uit naar uw reactie.

Werkgroep Ruimtelijke Ordening & Verkeer – Onderdeel van Coherente
Alex de Boer axboer@hotmail.com
Rits Dijkstra rits.dijkstra@gmail.com
André de Groot andredegroot@chello.nl
Douwe Vonk vonk-lambalk@dds.nl
Michiel Weijs mweijs@gmx.net

Toegestuurd aan:
• Coherente
• Werkgroep CCC
• Vrienden van Ouderkerk
• Cultuurplatform OA en Wg. Cultureel Erfgoed
• HV Wolfgerus van Aemstel en Wg. Archeologie
• St. Promotie Ouder-Amstel
• BIZ/Winkeliersvereniging/Ondernemersvereniging
• Kerkbesturen
• Bestuur PIB
• Gemeenteraad/College B&W – alleen ter info

Bouwstenen Centrumplan Werkgroep ROV 190818[7219]

Bezoeken: 8

Geplaatst in Berichten, Centrumplan.