Verslag 11 februari Commissievergadering Ambitiedocument

Allerbeste Vrienden, het hiernavolgende is mijn weergave.
Het was hartverwarmend velen van u te begroeten op de publieke tribune. Natuurlijk bent u van harte welkom op deze mail of op het forum om uw indrukken te delen, uw commentaar kenbaar te maken.

Bijgevoegd een analyse van een betrokkene met zijn toestemming, nodig om het raadsvoorstel te doorgronden.

Wat hier aan vooraf ging:
U weet al dat de Werkgroep verder gaat om het Ambitiedocument te begeleiden. Er was al een overleg gepland met de wethouders op de 11e februari. In een voorbespreking kwam 1 van de Werkgroepleden met een voorstel om een kerngroep te vormen. Dit Werkgroeplid heeft gisterenavond over het voorstel ingesproken. U kunt dat naluisteren op de site van de gemeente Ouder-Amstel.

Het voorstel komt hier op neer:

De kerngroep komt voort uit de Werkgroep, eventueel aangevuld met de wethouder, een adviseur.
Deze kerngroep gaat in overleg met stakeholders, gemeente met als doel knopen door te hakken zodat een realistisch plan Kampje/Centrumplan kan ontstaan.

Dit is besproken met de wethouders voorafgaand aan de Commissievergadering. Er bleken nu 3 wethouders wat betreft dit dossier aanwezig te zijn. Wethouder Axel Boomgaars treedt wat meer op de achtergrond om wethouder Marian van der Weele de kans te bieden samen met wethouder Rineke Korrel te werken. Het voorstel werd met enthousiasme ontvangen. Er waren loftuitingen over werk en inzet van de Werkgroep maar er waren wel wat beren op de weg: hoe vorm je zo’n kerngroep, wie er in; kun je mensen met deskundigheid, commitment, etc. inclusief de inzet van tijd en veel werk op vrijwillige basis wel vinden?
Moeilijk om met projectmanagers of investeerders van bekend vastgoed tot overeenstemming te komen. De middagsessie bij de wethouders was hoopvol. ‘s Avonds: missing was een duidelijke analyse van het raadsvoorstel. Er werd dus niets inhoudelijks besproken in zake het vervolg op het Ambitiedocument.
Het is duidelijk dat het College nog geen echte actie wil, eerst overleg, een projectleider aanstellen, een geselecteerde groep (wie en hoe geselecteerd?) erbij. Dan kan er in mei meer bekend zijn uit dat overleg, daarna verder komend aan het eind van het jaar een stedenbouwkundig bureau inschakelen en . . .
jawel dan is het al 2021. en dat terwijl er al sinds 2001 zelfs aangenomen plannen mbt Kampje/CP klaar liggen. De Raadsleden spraken weliswaar over meer tempo (zij voelden de hete adem van de verkiezingen al in de nek) maar het CDA vond dat er wel zorgvuldig te werk gegaan moest worden en dat pakte de wethouder RK gretig op.
Hoe zorgvuldig ben je al sinds 2001?

De Raadsleden refereerden aan hun zeggenschap waarmee ze bedoelen dat de stem van de inwoners van een lagere orde is. Op 27 februari is de raadsvergadering. In hoeverre “verdampen” dan de dappere uitspraken over tempoversnelling? Komen er moties, komt er een amendement? Als het raadsvoorstel aangenomen wordt heeft het College alle kans om tijd te rekken, als het ware opnieuw te beginnen, kortom voort te gaan op de ingeslagen weg. Je zou bijna denken . . . wat zit er achter? Het Dorpshart Duivendrecht moest ook al zo lang duren.

Tot slot: het dicht getimmerde RABO-gebouw: er werd niets over gezegd maar desgevraagd verwees de wethouder naar het postoverzicht en dat pikken onze volksvertegenwoordigers?

Tot zover, met hartelijke groeten van Jo Blom

2020 0210 commentaar ambitie vervolg

Bezoeken: 4

Geplaatst in Berichten, Centrumplan, Co-productie.