Verslag 2e bijeenkomst “Vrienden van Ouderkerk”

Open verslagje (ivm eventuele toevoegingen) van de 2e inloopbijeenkomst, donderdag, 13 december van 17.00 tot 20.00 uur in Museum Amstelland in zake Stichting Vrienden van Ouderkerk.

Met dank aan het Museum Amstelland voor het beschikbaar stellen van de vergaderruimte, natuurlijk tegen betaling van koffie en thee. We mogen in ’t vervolg gebruik maken van de ruimte en de 3e bijeenkomst staat gepland op dinsdag, 8 januari 2019 van 17.00 tot 20.00 uur. Het is de bedoeling de dinsdag- met de donderdagavond af te wisselen.

Over deze 3 uren verspreid kwam een tiental personen om meningen ter tafel te brengen.

Verrassend mooi en aantrekkelijk is de website: https://www.mijnouderkerk.nl/ 

Er is hard gewerkt door 2 Vrienden om dit mogelijk te maken waarvoor bewondering en veel dank. Een prachtig logo siert de startpagina. De bedoeling is nu dat zoveel mogelijk Ouderkerkers de site bezoeken en zich aanmelden voor het Forum. U kunt dan berichtjes achterlaten, onderwerpen aan de orde stellen die zoals u kunt zien een eigen rubriek krijgen. Doet u dat zo gauw mogelijk en als u in de gelegenheid bent, stimuleer andere Ouderkerkers ook om uw voorbeeld te volgen. Een enthousiaste Vriend vertelde dat al zo veel mogelijk te doen: een soort van ambassadeur zijn van de Stichting Vrienden van Ouderkerk.

De verontrusting t.a.v. Het Kampje was een belangrijk gespreksonderwerp. Men is er niet helemaal zeker van dat er aan een schone tekentafel gestart wordt mèt participatie/inspraak van meet af aan. Het op de woensdagmorgen hierover gevoerde gesprek met de burgemeester stelde enigszins gerust. Zie het  eigen verslagje hierover dat nog gevolgd wordt door een officiële van de burgemeester en de ambtenaar. Wederom kwam het vertrouwen ter sprake. De ervaring van Vrienden t.a.v. antwoorden op hun vragen aan het gemeentebestuur stagneert te veel of er komt helemaal geen antwoord. Op verzoeken vanuit het Gemeentehuis om mee te praten over Het Kampje hoort men niets of er wordt een avond belegd waar het niet direct over het bedoelde onderwerp gaat maar meer over andere aspecten.  We hopen werkelijk dat met dit goede initiatief van de burgemeester om de inwoners aan tafel te krijgen voor een breed gedragen plan serieus door gezet wordt tot een door de inwoners breed gedragen resultaat. 

Er is gepraat over de regelmatig te verschijnen nieuwsbrief: in welke vorm en onder welke naam.  Een opzetje wordt in deze periode naar ’t nieuwe jaar bedacht en uw input is welkom.

Enthousiast werd er al getekend aan een plan voor Het Kampje. Dat bleek een mooi aandachtspunt te zijn en het voorstel is om er op 8 januari mee door te gaan. Alle creativiteit is welkom.

Nu het logo er is kwamen de oneliners ter sprake. Hierbij een drietal waarop we kunnen reageren.

  • Erfgoed en Groen: Voorzichtig mee doen. Iemand en dat werd beaamd, dat voorzichtig vervangen moet worden door een sterker, zelfs militanter woord.
  • Ontvangen aanpassing; Erfgoed en groen: met elkaar wat aan doen.
  • Een levendig Kampje geen bezwaar: het brengt Ouderkerkers bij elkaar,
  • Het Kampje centraal: vitaal voor ons allemaal.

De Stichting Vrienden van Ouderkerk houdt u op de hoogte! wenst u fijne feestdagen en een allerbest 2019 met de hoop op een mooi Kampje, een werkelijk beschermd dorpsgezicht en oplossing gericht denken en participatie voor wat er zo meer speelt in Mijn Ouderkerk.

Volgende inloopbijeenkomst op 8 januari 2019. U bent van harte welkom.

Bezoeken: 7

Geplaatst in Berichten.