Verslag 7 mei en komende bijeenkomsten op 16 mei en 28 mei

I.v.m. een paar dagen vakantie is het bijwerken van onze website een beetje vertraagd, vandaar dat u vandaag een aantal oudere berichten in één keer ontvangt.

Allerbeste Vrienden,

Hierbij datgene, voor u speciaal samengesteld, naar aanleiding van de bijeenkomst op 7 mei met Inicio. Dit blijft voorlopig bruikbaar omdat we nu het participatieproces ingaan, en er tegelijkertijd visies aangenomen kunnen worden, eerst in de Commissie Ruimte op 16 mei aanstaande en later wat betreft verslaglegging en verdere zaken rond Inicio in de Commissie Grote Projecten van 28 mei
waarna de Raad daarover beslissingen gaat nemen op 6 juni.
Attentie, hieruit kunnen aanvullende kaders voortkomen waardoor bepaalde onderdelen van het Centrumplan bijna onwrikbaar vastliggen.

Op de website van de Gemeente verschenen dinsdagmiddag nog net de Wob-verzoeken met betrekking tot de Pastorie (door 1 van onze Vrienden moest daar wel op aangedrongen worden).

De dinsdagavond in de Amstelkerk werd druk bezocht, plusminus 100 mensen en dat bewijst een grote betrokkenheid onder de inwoners. Dat maakt blij!
De 6e inloopbijeenkomst trok een tiental Vrienden zodat we goed van te voren konden doorspreken wat we konden verwachten en welke van onze reacties mogelijk zijn.
Er was 1 voorzitter, Johan Vellinga, die met succes ontspanning bracht door mensen vooraf nog het woord te verlenen waarbij op vragen de beide aanwezige wethouders antwoordden.
Er moet een werkgroep gevormd worden van ongeveer 20 mensen, je kon je daarvoor opgeven en bij meer dan 20 liefhebbers wordt er geloot.
Er zijn er gelukkig veel die willen participeren waaronder deze Stichting.
De werkgroep gaat de partijen samenbrengen om in een later stadium, dat is mogelijk in het najaar, verder te kunnen gaan met verschillende partijen wat betreft de inrichting van Het Kampje. Desgevraagd werd wel gezegd dat de plannen in dat stadium financieel neutraal moeten zijn en het allemaal langs College en Raad moet.
Laten we goed opletten hoe dit proces verloopt want wethouder Axel Boomgaars stelde, zichtbaar opgetogen, dat de ambtelijke voorbereiding voor een recreatie- en toerismevisie alsmede een hotelvisie niet gestopt kan worden.

Let op, dit is de weergave van ondergetekende, aanvullingen zijn natuurlijk welkom. Later treft u in uw mailbox nog meer informatie aan waarna ook weer het een en ander op de website verschijnt.

Met hartelijke groeten van Jo Blom

Centrumplan

Hoofdvragen 7 mei 2019

Bezoeken: 5

Geplaatst in Berichten, Centrumplan.