Verslag overleg met burgemeester 12 december 2018

Eigen verslagje van gesprek met de burgemeester op haar kamer  met erbij behandelend ambtenaar Beatrijs Lont, projectmanager Ruimtelijke  Ordening, d.d. 12 december 2018 om 10.00 uur.

Namens de Stichting Vrienden van Ouderkerk aanwezig:  Rita Smit en Jo Blom

Onderwerp van gesprek: Aanpak participatie t.a.v. Het Kampje nu de fel bekritiseerde plannen van tafel lijken te zijn.

De constatering is dat het vertrouwen ernstig geschonden is in de politiek. Gesuggereerd werd er door ons dat eigenlijk de verantwoordelijk wethouder de eer aan zichzelf moet houden en opstapt. Een andere mogelijkheid is dat zij van dit dossier afgehaald wordt. Het is trouwens het zoveelste dossier wat mis gegaan is onder haar leiding. Onbegrijpelijk voor ons is dat de collega-wethouders haar niet gewaarschuwd hebben voor dit onzalige plan. Wij vroegen ons af of de Coalitie wel hecht genoeg is omdat het lijkt alsof ze de wethouder doelbewust hebben laten aanmodderen.

Benadrukt hebben we dat voor alle duidelijkheid in relatie tot een geslaagde participatie alle stukken m.b.t. Het Kampje ter tafel moeten liggen, dan pas kan de participatie echt serieus aan de gang. Voorop staat ook dat de participatie SERIEUS genomen moet worden, dat het proces ROND gemaakt moet zijn: van af de start met duidelijke spelregels tot en met het eind waar de besluitvorming plaats vindt en dat men die participatie daarin terug ziet al of niet (beargumenteerd) gehonoreerd.  Is een digi-panel de oplossing . . .zoals bij 1Vandaag? Van groot belang is de DIVERSITEIT van zo´n panel, ouderen weten veel van Ouderkerk als ze hier geboren en getogen zijn. Die groep erbij betrekken is van groot belang! Jongeren natuurlijk ook en nieuwe inwoners.

Wij hebben benadrukt dat wil deze gemeente zelfstandig blijven, dan zal de participatie, het overleg tussen inwoners en gemeentebestuur goed moeten functioneren, een breed draagvlak moeten hebben onder de inwoners, ondernemers en organisaties.

De ideeën van Suzanne Brussee zijn zo gek nog niet. Gemeentehuis afbreken, een klein gemeentehuisje op de plek van de RaboBank, de supermarkt op de opengevallen plek of daar waar de brandweerkazerne nu weg gaat.

Benadrukt werd dat wij tegen schaalvergroting zijn.

Tot slot om de goede wil te tonen . . . moet het gemeentebestuur nu al Het Kampje opknappen. Auto´s van het middengedeelte af en op de graskeitjes alleen parkeren, blauwe zone, struiken om dat blik te verbergen en op het vrijgekomen pleintje wat gezelligs, bijvoorbeeld een muziektent, een fonteintje, speeltoestellen, jeu de boulebaan, etc. Een goede opmerking vond de burgemeester dat Het Kampje niet alleen aantrekkelijk is met de kermis of Amstel Zomer Festival/culinair maar het hele jaar voor de inwoners aantrekkelijk moet zijn.

En wat zou het fijn zijn als er NU nieuwe gemeenteraadsverkiezingen gehouden konden worden . . .

Evaluatie . . . al was het zo dat de opzet was luisteren, werd er ook  van gedachten gewisseld.

NB dit is ons verslagje, die van de Burgemeester en haar ambtenaar is ons beloofd, zsm.

Bezoeken: 11

Geplaatst in Berichten.