Voorbereiding op de 3e inloopbijeenkomst dinsdag 8 januari

Allerbeste betrokken Vrienden van Ouderkerk,

U ontvangt hierbij een zestal documenten die u inzicht geven over de problematiek rond Het Kampje. Samen met de eerder aan u toegestuurde documenten, eveneens te zien op de website kunt u zich een beeld vormen van wat er zoal in leesbare documenten klaar ligt.

Dit is van belang omdat het procesplan, ontstaan na alle gesprekken die de burgemeester gevoerd heeft, op 17 januari aanstaande aangeboden wordt aan de Gemeenteraad, Commissie Burger& Bestuur.

Om ons niet alleen een beeld te vormen maar ook een mening te kunnen geven over de plannen is het goed op de eerder genoemde 8 januari dit kenbaar te maken. In het nieuwe jaar ontvangt u hierover nog een agenda.

Plezierige jaarwisseling, u van harte gewenst door Jo Blom

Info 2018 Centrumplan OadA aan Raad

Halverwege 2018 vergroting Plus huidige locatie financ. en ruimtelijk niet haalbaar

BESLUITENLIJST RAAD 15.02.18 mbt Centrumplan OadA

BESLUITENLIJST BenW 09.01.18 Centrumplan OadA

14. 09.01.18 Definitie- en Ontwerpfase Projectplan Verkeersproject Kerkbrug en Kerkstraat

13. 09.01.18 Definitie-fase Projectplan centrumplan OadA (2)

Bezoeken: 7

Geplaatst in Berichten.