Vrienden van Ouderkerk: ´We willen anticiperen in plaats van reageren´

Onderstaand stukje verscheen op 9 januari 2019 in Het Weekblad voor Ouder-Amstel.

OUDERKERK

Een soort ´gele-hesjesopstand´, teweeggebracht door de recente plannen van de gemeente voor het centrum van Ouderkerk. Daarvan konden de inwoners getuige zijn in de laatste weken van 2018. De presentatie van de gemeentelijke scenario’s voor het Kampje ontketende een storm van protest. Ruim twintig insprekers verwoordden de bezwaren tijdens een hoorzitting op 29 november. Tussen al die bedrijven door richtten verontruste inwoners van de gemeente de Stichting Vrienden van Ouderkerk op.
“Tegen de honderd aanmeldingen hebben we al,” verkondigt Jo Blom, een van de initiatiefnemers, trots. “Maar het aantal sympathisanten daaromheen is veel hoger.” Het Weekblad sprak met haar en enkele leden, onder wie Theo Duncker, de Vriend die in no-time een website in de lucht kreeg, en Rita Smit. De Vrienden maken zich zorgen over alle ontwikkelingen die gaande zijn, niet alleen op het Kampje maar in het hele centrum en daarbuiten. Ze pleiten voor behoud van het erfgoed en het dorpse en groene karakter van Ouderkerk. Blom: “De mensen reageren heel positief, komen met ideeën en bieden ook hulp aan. Zelfs mensen die geen internet hebben, veelal ouderen.”

COMMUNICATIE

Er zijn al meerdere communicatiekanalen. De website biedt een informatieportaal, met het laatste nieuws. Het digitale archief bevat alle documenten die de Vrienden te pakken hebben kunnen krijgen vooralsnog over de onderwerpen Kampje, Amstelbrug, parkeren, manege en Urbanuskerk. Via het forum kan iedereen – Duncker: “Wel eerst even aanmelden” – meediscussiëren. Er is een Facebookpagina aangemaakt en een Twitteraccount, beide ook bereikbaar via de website. “Vooral transparante communicatie, dat is een belangrijke doelstelling van onze social media.” Daarnaast worden inloopbijeenkomsten georganiseerd.
Wat willen jullie nu concreet bereiken?
Blom: “Behoud van het moois dat we hier hebben, van ons erfgoed, van het beschermd dorpsgezicht. Uiteraard, waar nodig, met eigentijdse aanpassingen. We willen het dorp leefbaar houden voor iedereen, met een aantrekkelijk centraal plein.” “En dat voor 365 dagen per jaar”, vult Smit aan, “dus niet alleen tijdens evenementen.” Blom betitelt het Kampje als “de ziel van het dorp, daar waar je als gemeenschap samenkomt. Voor cultuur, muziek, vermaak, trouwerijen en begrafenissen.”

TOTAALVISIE

Als oorzaak van alle problemen zien de Vrienden het ontbreken van een totaalvisie bij de gemeente. “Bij welke gemeente willen we straks aansluiten: Amstelveen, Amsterdam, Uithoorn? Als we dat zouden weten, kunnen we ons daarop richten. Nu zijn er allemaal adhoc-acties en deelprojecten. Op het Kampje mag over drie jaar een hotel komen, de supermarkt op het Sluisplein mag uitbreiden, er komen parkeerplaatsen bij, de toekomst van Theresia ligt al vast, hetzelfde voor de brandweerkazerne. Er zijn intentieovereenkomsten getekend met partijen, er wordt voorgesorteerd op allerlei losse ontwikkelingen. Kortom, salamitactiek. Zolang de plannen niet concreet zijn, kun je als burger geen inzage hebben in de stukken. Terwijl je juist daarvóór al betrokken wilt zijn. Wij willen anticiperen in plaats van reageren!”
Dus?
“Adviesbureaus van buiten hebben we nu genoeg gezien. Wij adviseren: benut de kennis en kunde in het dorp – die hulp is daadwerkelijk aangeboden. Gebruik een digipanel zodat je de gemeenschap echt een stem geeft; niet alleen het bedrijfsleven, maar ook de burgers – inclusief de ouderen – dus álle belanghebbenden. Dan ben je werkelijk participerend bezig.”

TEKENTAFEL

“Samen aan de tekentafel”, beloofde de wethouder. Alle insprekers hebben een gesprek gehad met de burgemeester, en een brief die de gesprekken samenvat. Daarin staan “besmette termen als klankbordgroep en procesleider. Iedereen blijft zitten waar ie zit!” Er gaan stemmen op die het aftreden van Korrel eisen. Of zelfs van het hele college, “want ze hebben Korrel laten aanmodderen.” Duncker veronderstelt dat de wethouder is overvallen door alle commotie. “Je moet haar wel ‘n beetje tijd geven om met een plan te komen. In ieder geval heeft ze gezegd dat de oude plannen helemaal van tafel zijn. Welnu, wij gaan de vinger stevig aan de pols houden…”
Website van de Stichting Vrienden van Ouderkerk: https://www.mijnouderkerk.nl/. Facebook: Stichting Vrienden van Ouderkerk. Twitter: @VanVrienden. Meer informatie is per e-mail verkrijgbaar via stichtingvriendenvanouderkerk@hotmail.com. Geïnteresseerden die geen internet hebben, kunnen bellen met Jo Blom op 06-5720,9098.

Marion Kiewik

Bezoeken: 4

Geplaatst in Berichten.