Werkgroep – Achterbaninfo

Allerbeste Vrienden,
Tijdens de Hemelvaart- en Pinksterrust zijn de u in de Werkgroep vertegenwoordigende 6 Vrienden 2 keer bij elkaar geweest om onze ervaringen in de Werkgroepvergaderingen uit te wisselen en te bespreken wat te doen.
De Werkgroep bestaat uit ongeveer 20 personen afkomstig uit verschillende groepen in onze Ouderkerkse samenleving, onder andere: winkeliers, ondernemers en vanuit het Historisch Museum Amstelland vertegenwoordigers met betrekking tot erfgoed alsmede vertegenwoordigers van de Gemeente.
Bijgaand onze bevindingen naar aanleiding van de tweede vergadering van de Werkgroep. We zijn van mening dat de vergaderingen nog strakker geleid kunnen worden om tot vastomlijnde plannen te komen hoe uw inspraak gewaarborgd wordt. Leest u bijgevoegd document en ziet u er aanleiding toe met ons hierover van gedachten te wisselen: van harte welkom.

Namens de 6, met hartelijke groeten, Jo Blom

achterbaninfo

Bezoeken: 3

Geplaatst in Berichten, Co-productie, Updates.