Wet Openbaarheid Bestuur. WOB aanvraag Brug Ouderkerk

Beste vrienden,

Zoals we afgelopen donderdag hebben bericht is in de gebeurtenissen rond de verbreding van de Amstelbrug een nieuwe episode toegevoegd; De start van de bouw is uitgesteld omdat nog niet alle gronden zijn aangekocht! Hoelang was de voorbereidingstijd? Lees hieronder de vragen die Rits Dijkstra aan de provincie heeft gestuurd. Wij houden u op de hoogte van de antwoorden en voortgang…….


Ls.,
Op 30 Juli gaf de Provincie een persbericht uit inzake uitstel van de bouwwerkzaamheden voor de Brug over de Amstel bij Ouderkerk aan de Amstel.

Er rijzen meerdere vragen.
Uiteraard is de vraag, hoe in de opeenvolging van chaotische ontwikkelingen, dit heeft kunnen gebeuren. Wie zijn hier (ook in persoon) op projectniveau, en op bestuurlijk niveau, verantwoordelijk voor. Die vraag zal in de discussie zeker gesteld gaan worden

Voor dit moment wil ik, met een beroep op de WOB, de volgende informatie bij de Provincie NH opvragen:
-sinds wanneer is dit uitstel en de oorzaak bekend bij de projectleiding en op welke datum, en met welke documenten, zijn de verantwoordelijke bestuurders geinformeerd?

-het persbericht is uitgebracht op 30 Juli, midden in de vakantieperiode terwijl de plaatselijke media een zomerstop houden.
Hoe, door wie, en op basis van welke documenten, is de datum voor het persbericht vastgesteld?

Gaarne ontvang ik de gevraagde informatie op korte termijn, zodat wij de verdere reconstructie ter hand kunnen nemen.
Bij voorkeur per mail.

Indien ik deze vraag op enigerlei wijze niet juist heb geadresseerd verzoek ik u mij te informeren over de gewenste wijze van indiening.

Was getekend, Ouderkerk aan de Amstel, Donderdag 1 Augustus, 2019

Rits Dijkstra

Bezoeken: 7

Geplaatst in Archief Amstelbrug, Berichten.