Wob-verzoeken Centrumplan

Allerbeste Vrienden van Ouderkerk,

Tussen Pasen en Koningsdag . . .tijdens het reces en de schoolvakantie . . . raad ik u met klem aan de website van onze gemeente te bezoeken.

U herinnert zich vast nog wel dat er vanaf december vorig jaar gecorrespondeerd is over ingediende Wob-verzoeken inzake Het Centrumplan. Inmiddels is aan deze verzoeken voldaan. Met dank aan diegenen onder onze Vrienden die aandrongen op openbaarheid. U krijgt dit alles op uw scherm als volgt:

  • bij Google gemeente ouder-amstel intikken,
  • daarna naar Projecten,
  • vervolgens naar de donkerblauwe balk helemaal rechts onderaan met Projecten.
  • Hieronder vindt u Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel,
  • u scrolt als vanzelf naar de Wob-verzoeken.

Voor uw gemak hierbij ook de directe link; https://www.ouder-amstel.nl/projecten/publicatie/centrumplan-ouderkerk-aan-de-amstel

Bij het doornemen van de teksten treft u uiterst interessante informatie aan. Nu helemaal van belang omdat op 7 mei de Startbijeenkomst is, in de Amstelkerk, 19.15 uur tot 20.45 uur, zie ook in het Weekblad voor Ouder-Amstel, gemeentepagina, onder leiding van het door in grote meerderheid uitverkoren bureau Inicio.

Er zijn een paar verzoeken binnengekomen bij mij om alvorens naar de Amstelkerk te gaan de bij onze Vrienden bekende inloopbijeenkomst te organiseren.  Indien u dat ook wilt, zie ik dat graag op de mail. Morgen een plezierige Koningsdag en weekend verder.

Met hartelijke groeten van Jo Blom

Bezoeken: 2

Geplaatst in Berichten, Centrumplan.