Woningen voor ouderen

Allerbeste Vrienden,

Na een zomerperiode die naar ik hoop voor u volgens wens verlopen is en . . . niet onbelangrijk: in goede gezondheid, vraag ik uw aandacht voor onderstaand bericht. Zie hiervoor ook het digitaal Weekblad voor Ouder-Amstel: “Gemeente bouwt niet voor de behoeften van haar inwoners maar verkiest de werking van “de Markt”!. Hierbij wordt aangetekend door enkele van onze Vrienden dat het gemeentebestuur wel degelijk bevoegdheden heeft en niet te vergeten zorgplicht, ook voor ouderenhuisvesting, om voorwaarden woonbeleid op te nemen in een bestemmingsplan. De gemeenteraad beslist uiteindelijk. Als het gemeentebestuur op haar standpunt blijft staan zal zij een onafhankelijk advocaat moeten inschakelen, dus niet een juridisch medewerk(st)er van DUO+ en dat kost geld.

Nogmaals: de gemeente is verantwoordelijk voor goede ruimtelijke ordening, in dit geval met woonperspectief voor ouderen in Ouderkerk.

Met hartelijke groeten van Jo Blom


Beste vrienden,

Hierbij sturen wij jullie onze reactie op de laatste ontwikkelingen rond ons initiatief om via CPO Buurtdorp senioren koop appartementen in een collectief verband te realiseren. Na vijf jaar met veel lovende woorden over ons initiatief, blijken de woorden alleen maar woorden te zijn. Bijgaande notitie is gestuurd aan de raad en B&W en eveneens aan het weekblad Ouder-Amstel. Misschien kunt u hier ook ruchtbaarheid aan geven?

Met vriendelijke groet,

Namens CPO Buurtdorp,

Annelies van Eekeren

Bezoeken: 119

Geplaatst in Berichten, Discussiebijdrage.