Verslag 1e bijeenkomst “Vrienden van Ouderkerk”

Open Verslagje, dat wil zeggen: aanvullingen en opmerkingen zijn welkom, van de eerste bijeenkomst Stichting Vrienden van Ouderkerk, dd 4december 2018

Inloopmeeting: een kleine 20 Vrienden van Ouderkerk waren aanwezig met hun goede ideeën, adviezen, aanbod van hulp. Een paar konden er tot hun spijt niet zijn.

 De sfeer was hartelijk en gezellig. Bijna 70 Vrienden op dit moment en een paar hebben niet alleen hulp aangeboden maar ook meteen geëffectueerd.

Hiermee kom ik bij de lezers van dit verslagje: een aantal van u heeft op de mail al hulp aangeboden. Als u denkt dat er wat voor u bij is, of voor iemand in uw omgeving, graag uw reactie.

is er inmiddels een website: mijnouderkerk.nl/ ook misschienFace Book, Twitter, linken aan andere Ouderkerkse Organisaties, zoals voetbal-buurtverenigingen, verontruste inwoners in een bepaalde buurt. Iedereen die wat te melden heeft over Ouderkerk is welkom, ook voorstanders van de grote super op het Het Kampje of andere projecten. Het moet echt een forum zijn voor alle Ouderkerkers zodat inspraaklijnen open staan naar ook de besluitvormers in onze Gemeente.

Let op: de website is al online: https://www.mijnouderkerk.nl/

Nodig is een logo en oneliners zoals iemand uit de Vrienden al ventileerde:  

ERFGOED EN GROEN; VOORZICHTIG MEE DOEN!

EXTRA op 27december aanstaande om 15.00 uur staat een interview gepland met Marion Kiewik over de Stichting Vrienden van Ouderkerk en de website. Publicatie op 9 januari in Het Weekblad voor Ouder-Amstel. Wie wil samen met ondergetekende naar Marion?

Er is een fotograaf voor de desgewenste illustraties bij de website e.d..

Gelukkig is er iemand die de contacten met de Gemeente wil onderhouden. Zo is er geopperd dat er een startsubsidie wellicht te verkrijgen is, dat we zoals dat heet Erkend Gesprekspartner van de Gemeente worden, etc.

De stichtingsakte, registratie KvK is onderweg en er is dringend behoefte aan een penningmeester want er zijn al mensen die graag willen doneren. Iemand weet wellicht een penningmeester en anders is iemand bereid die taak op zich te nemen.  Aanmelden als ANBI is ook van belang hierbij.

Secretariaat: dat moet van meet af aan goed opgezet worden: ondergetekende kan dat niet alleen; graag hulp, wie o wie? Heel belangrijk! Als we met een paar zijn kunnen we de taken onderling verdelen. Ook wat betreft de website en wat daarop allemaal zo binnenkomt.

Er moet een verklaring van privacy komen.

Iemand heeft ons ook geadviseerd contacten te leggen met plaatselijke advocaten, just in case. Eén van hen ken ik via via.

Er werd van gedachten gewisseld over het Kampje en de schaalvergroting, het Beschermd Dorpsgezicht, gemeentelijke monumenten, de zorgen over het manegeterrein, “Compier”, Ronde Hoep, parkeren bij de Ruisdael en zo meer. Prioriteit heeft Het Kampje nu natuurlijk maar de andere problematiek heeft vanzelfsprekend onze aandacht nodig. Een goede opmerking was dat met al het behoud van erfgoed niet uit het oog verloren moet worden dat moderne aanpassingen in woningen, winkels en infrastructuur niet vergeten mogen worden. Prognoses zijn er genoeg bijvoorbeeld dat hoe langer hoe meer door millenniums de auto’s gemeden worden, zelfbesturende auto’s er aan komen, straks een supermarkt niet meer nodig is omdat iedereen online bestelt en de boodschappen nog voor je de keuken in gaat bij de voordeur staan, afhaalpunten. Een supermarkt kan in een loods als een soort van bol.com op een industrieterrein.  Toekomstvisies, jawel maar dichterbij dan we denken. Terecht werd opgemerkt dat we met al onze boosheid rondom 22 en 29 november niet moeten vergeten dat een groot-investeerder(s) hier in Ouderkerk actief is, die in staat is wethouder en ambtenaren te overrompelen en genoemde functionarissen aan de hand meenemen naar dat wat zij willen, zodat het in het hoofd van deze zelfde functionarissenals normaal en acceptabel wordt gezien. Veel aan die plannen, lees investeringen kunnen we niet meer wijzigen, zo werd opgemerkt maar wat wel kan is met zoveel mogelijk Ouderkerkers bewerkstelligen dat de “scherpe randjes” eraf gaan, dat er richting ONS gedacht wordt, bijgesteld: dat moet ons doel zijn(eenambtenaar zei recentelijk: ik kan niet voor alle projecten de inwoners informeren en raadplegen!). Dit brengt me op degene die graag doelen, visies geformuleerd ziet worden. Er is ook gesproken over de intentie-overeenkomsten tussen Gemeente en bestuur Amstelkerk over de Pastorie. Er is via de Wob het een en ander opgevraagd en er blijkt niet alleen uit dat House of  Sports er voor 3 jaar in gaat maar dat er in verbinding met de ambities van de Gemeente richting Het Kampje een kleinschalig hotel moet komen met een restaurant en een pad van Het Kampje over het kerkterrein naar de Amstel voor aanleg boten, toerisme . .  Het moge duidelijk zijn dat er veel gepraat is over het authentieke, het toerisme, de participatie/inspraak,  kritische opmerkingen tav de wethouder en de 2 boven genoemde avonden, Het Kampje als ontmoetingsplek en voor evenementen:dat moet zo blijven want dit DORP is de oase in de grootstedelijke omgeving, de betrokkenheid van nieuwe inwoners bijvoorbeeld tav winkelbestand bevorderen misschien (nog geen leegstand maar . . . winkeliers bijna allemaal tegen een mega PLUS, ondergrondse P-garage, constatering dat het winkelen in Amstelveen en op het Gelderlandplein gewoon gebeurt, hoe nodig een mega super is, het laad- en losverkeer, het belang van het GROEN! zaken die iedereen wel door het hoofd gaan bij dit onderwerp.

Tenslotte is het misschien verstandig om nog even bij elkaar te komen voor een update van zaken en hoe verder te gaan: dat zal zijn opdonderdagavond 13 december aanstaande: van 17.00 uur tot 20.00 uur. MuseumAmstelland Kerkstraat 5, achterom steegje door, bij Bakker Out, tegenover BethHaim, de begraafplaats.

Jo Blom

Dit is een nog niet door alle betrokkenen geaccordeerde versie van het besprokene.

Bezoeken: 40

Geplaatst in Berichten, Vergaderingen.