Centrumplan: NU of NOOIT!

Beste vrienden,

Zie hieronder het artikel in het weekblad voor Ouder-Amstel betreffende de dreiging dat alle moeite van de afgelopen jaren voor niets is geweest en het Centrumplan niet doorgaat of op de lange baan wordt geschoven. Tevens de verwijzingen naar initiatieven die worden ontplooit op Facebook en ondertekening van een petitie om dit te voorkomen. Vergeet vooral niet om de petitie te ondertekenen.


Het Toets en Advies Team,(TAT), bestaande uit een groep inwoners die al vier jaar actief participeert bij de totstandkoming van het Centrumplan, maakt zich grote zorgen. Het is NU of NOOIT voor ons Centrumplan.

Het unanieme besluit van de gemeenteraad om het Centrumplan volgens het Voorlopig Ontwerp te gaan uitvoeren met een toereikend investeringsbudget is na de verkiezingen door de huidige coalitiepartijen op de tocht gezet. Door een enorme en onverklaarbare bezuiniging toe te passen op het budget voor het Centrumplan op de begroting 2023-2026, namelijk een halvering, komt de concrete uitvoering van het Definitief Ontwerp op losse schroeven te staan. Voor participatie zoals voorheen is geen ruimte meer. Waarom is onze vraag?

Wethouder Koek-Baks blijft stellig beweren dat het Centrumplan, omarmd door 99% van de aanwezige inwoners tijdens de presentatie op 12 september, kan worden uitgevoerd. Ons is volstrekt onduidelijk hoe.

Zijn wij als inwoners blij gemaakt met een dooie mus?

Hoe kan B&W beloven het Centrumplan uit te gaan voeren zonder voldoende geld vrij te maken, zonder onderbouwing of transparantie? Is een aantrekkelijk centrum voor de komende 30 jaar die kleine extra investering van 35.000,00 euro per jaar, omgerekend 2,46 euro per inwoner van Ouder-Amstel, niet waard? Of lijken individuele belangen meer te tellen dan het algemene belang van ons dorp en haar inwoners? Blijft het Kampje een lelijk parkeerterrein of wordt het een levendig, veilig en groen plein?

We willen dat het mooie Centrumplan nu eindelijk wordt uitgevoerd, in z’n geheel en niet in een uitgeklede vorm. We willen niet dat het Centrumplan door politieke onwil op de lange baan wordt geschoven, maar dat er politieke moed wordt getoond door het Definitief Ontwerp vast te stellen en financiële bronnen zoals subsidies aan te boren.

Het is NU of NOOIT voor ons als inwoners om in actie te komen voor het Centrumplan, zoals het aan ons is gepresenteerd en toegezegd. Al héél snel, op 19 januari 2023, wordt door de politiek de knoop doorgehakt.

Ondersteun ons via onze handtekeningenactie en volg onze berichten op Facebook met belangrijke informatie en data via www.facebook.com/groups/centrumplannuofnooit.

Met de handtekeningenactie zijn we ook aanwezig op de Kerstmarkt bij de Amstelkerk, op 17 december a.s.. U kunt ons vinden bij de speciale stand: Centrumplan Ouderkerk: NU of NOOIT.

Het TAT ontmoet u daar graag!

Namens de TAT,

Amke, Annette, Bart, Erna, Jo, Joke, Peter, Robert

 

Facebook:

https://www.facebook.com/groups/centrumplannuofnooit

Weekblad artikel

https://www.weekbladvoorouderamstel.nl/nieuws/overig/883487/het-centrumplan-ouderkerk-nu-of-nooit-?fbclid=IwAR0xFCCBStEKtuM-7vg3-f1xk_Ao1_BR6ojvsK_A22hpJJlZU076HoSiChI

Petitie:

Voer het Centrumplan Ouderkerk NU uit – Petities.nl

Bezoeken: 411

Geplaatst in Berichten, Centrumplan.