Attentie: Mobiliteitsplan en Centrumplan

Allerbeste Vrienden, goede donderdagmorgen, U heeft er misschien al in Het weekblad voor Ouder-Amstel van gisteren over gelezen. Een paar Vrienden hebben, alert op dat agendapunt van de Commissievergadering 8 oktober jongstleden, de discussie nauwlettend gevolgd om u hierover zorgvuldig te informeren. Met hartelijke groet van Jo Blom Cie Mobiliteitsvisie – en plan 08.10.20

Lees verder

Besluit Centrumplan/Het Kampje

Allerbeste Vrienden, Zie hierbij het voorstel tot besluit en het besluit zelf in begeleidend document zoals besproken in de raadsvergadering van 24 september j.l. Met hartelijke groet van Jo Blom COA – BESLUIT op 24.09.20 nr 2020-45

Lees verder

Commissie grote Projecten afgelopen donderdag

Allerbeste Vrienden, Naar aanleiding van de vergadering van afgelopen donderdag stuur ik u twee documenten. Het eerste betreft mijn inspreektekst voor de Werkgroep Cultureel Erfgoed en de Stichting Vrienden van Ouderkerk. Het tweede is een weergave. U kunt desgewenst de band van deze vergadering afluisteren via de gemeentelijke website. De kwaliteit is slecht en vereist behoorlijk wat inspanning. […]

Lees verder

Verslag bijeenkomst Herplant-plan

Beste vrienden, Verleden week woensdag 2 september heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden om ons te informeren over de herplanting v.w.b. de groenstroken langs de A9. Zie bijgaand het verslag van deze bijeenkomst. Beste allen, Hierbij stuur ik jullie het verslag van de bijeenkomst van 2 september over het vernieuwde Herplantplan. Hartelijk dank voor jullie constructieve […]

Lees verder

Spijkers met koppen

Attentie Behandeling Rapport Centrumplan “Spijkers met koppen”/Bouwstenen, in vergelijking met het raadsvoorstel nummer 2020/45. In september 2020 wordt duidelijk wat het resultaat is van uw inbreng, inspraak en participatie inzake het Centrumplan Ouderkerk en ’t Kampje. Even op een rijtje: Een jaar geleden werden in dezelfde maand op een mooie zaterdag uw ideeën opgehaald en […]

Lees verder

Een wake up call

Allerbeste Vrienden van Ouderkerk, goede woensdagmorgen, Het is al weer een poosje geleden dat u van ons wat op de mail kreeg. Dat heeft te maken met de betrokkenheid bij het Centrumplan. De Kerngroep en de Klankbordgroep hebben hard gewerkt en er is inmiddels een document klaar voor de Raad. Zoals u zich herinnert heeft […]

Lees verder

De Nieuwe Kern en het Zwartelaantje

Beste vrienden, We hebben al een hele tijd niets meer van ons laten horen maar we hebben beslist niet stilgezeten. De tijd vliegt, en buiten wat onderling mailverkeer binnen de vriendengroep over de RES en hier en daar bomenkap zijn we druk met het Centrumplan met o.a. Kerngroep en Klankbordgroep. Ondertussen zal binnenkort een stukje […]

Lees verder

Goed nieuws over de A9!

Zojuist bekend gemaakt, allerbeste Vrienden. De minister heeft Rijkswaterstaat geïnformeerd dat de verbreding van de A9 gebeurt zonder de bouw van een tankstation ter hoogte van Ouderkerk aan de Amstel. Met andere woorden; De bomen hoeven niet te worden gekapt en mogen blijven staan! Dankzij u allemaal! Uw handtekeningen uit Ouderkerk en Duivendrecht, de inzet […]

Lees verder