Aanbieding 3094 handtekeningen

Allerbeste Vrienden,

Rits Dijkstra en Rob Fijlstra, initiatiefnemers van het Burgerinitiatief stop de bomenkap A9 wisten tot half één vanmiddag niet wie de handtekeningen in ontvangst zouden nemen op het Gemeentehuis.

U weet uit de berichtgeving van gisteren dat het pakket maar bij de receptie afgeleverd moest worden. Om kwart over twaalf heeft Radio Noord-Holland live kort verslag gedaan over onze onzekerheid of de Burgemeester en Wethouder al of niet ons wilden ontvangen. Gelukkig is er door Burgemeester en Wethouder het een en ander heroverwogen en stonden Joyce Langenacker en Rineke Korrel te wachten in de publiekshal. In de aanwezigheid van een delegatie Vrienden en belangstellenden werden met speechjes over en weer de handtekeningen in ontvangst genomen door de Burgemeester.

Behalve dat deze handtekeningen horen bij de zienswijze inzake de bomenkap werd er ook gesproken over de gang naar Den Haag op 29 oktober aanstaande. Leden van het College en de initiatiefnemers gaan weliswaar samen daar heen om met de druk van uw handtekeningen in de Vaste Kamer Commissie Infrastructuur en Waterstaat minister en Kamerleden te overtuigen maar we staan, zo werd benadrukt daar vanuit verschillende standpunten: die van het College en de Initiatiefnemers Stop Bomenkap A9 namens u allen die getekend hebben.

Wordt vervolgd. Met hartelijke groeten van Jo Blom

Met dank aan Rob Box voor de foto’s

Bezoeken: 42

Geplaatst in A9, Berichten.