Aanbiedingstekst Petitie aan 2e Kamer op 29 oktober 2019

Beste vrienden,

Zoals bekend heeft het Burgerinitiatief Stop de Bomenkap A9 op 29 oktober een petitie aangeboden aan de leden van de Vaste Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat. Zie hieronder de tekst van de aanbieding.

Geachte leden van de Vaste Kamer Commissie Infrastructuur en Waterstaat,

Rits Dijkstra:
“Dank voor de gelegenheid om u vandaag namens Burgerinitiatief Stop de Bomenkap A9, een petitie te kunnen overhandigen over de situatie in ons dorp, Ouderkerk aan de Amstel. Het gaat in essentie om het voornemen tot het verbreden van de A9 en de bouw van een tankstation op ons grondgebied. Door het plan om daarvoor 14.000 bomen te kappen, staan bewoners, B&W, en Rijkswaterstaat allemaal lijnrecht tegenover elkaar. De belangentegenstellingen dreigen de lokale verhoudingen langdurig te verstoren. Zo vragen de inwoners van B&W, dat de gevraagde bomenkapvergunning geweigerd wordt, terwijl B&W zegt zich gedwongen te voelen om deze toch te verlenen, maar dan onder protest.
Samengevat: er gaat iets vreselijk fout in ons dorp en in onze leefomgeving. Wij hebben uw hulp daarom hard nodig.
Ouderkerk aan de Amstel, een dorp van iets meer dan 8000 inwoners, hoofdkern van de gemeente Ouder-Amstel met 13.500 inwoners, ligt opgesloten tussen de rijkswegen A2, A10 en de A9 en de provinciale weg N522. Tezamen met Schiphol veroorzaakt deze combinatie van factoren reeds een ernstige aantasting van ons leefklimaat.
Door de geplande verbreding van de A9, direct aan de zuidkant van het dorp, dreigt een massale kap van 14.000 bomen. Voor de verbreding van de A9, maar ook voor de vestiging van een verzorgingsplaats, een benzinepomp. Hiervoor moet het enige stukje bos dat ons dorp heeft, wijken. Omgekapt, vernietigd, weg. Daarover is in ons dorp veel commotie ontstaan”.

Rob Fijlstra:
“Toen ik las over de voorgenomen bomenkap ontstond het gevoel: dit kan niet waar zijn. Wat een idioterie. Dit gevoel blijkt ook heel diep in onze gemeenschap te leven. Zijn ‘ze’ gek geworden. Krijgen we hier al niet genoeg milieu narigheid voor onze kiezen?
Vergeet hierbij niet, dat heel veel inwoners al gezondheidsklachten hebben – luchtwegproblemen, astma en andere ernstige kwalen. Dan wordt het gesprek over de luchtkwaliteit al snel een stuk minder abstract en vrijblijvend. Dan gaat het concreet over kinderen met astma en de noodzaak om te verhuizen.
Zo ontstaat een diep gevoel van onbillijkheid en onrechtvaardigheid. Hoezo een pompstation aanleggen ten koste van zoveel bomen? Is klimaatverandering dan al niet de grootste uitdaging van deze tijd? Rijden we straks niet allemaal elektrisch? Lezen ze geen kranten? Zijn ze gek geworden?
Niemand in onze gemeente wil de voorgenomen bomenkap en iedereen vind dit een dwaze stap. En toch dendert de trein gewoon door. Omdat er ooit een tracé besluit genomen is. Boosheid en onmacht vechten in onze gemeenschap om voorrang.
Lokaal kan en/of wil het Bestuur niets doen in dit bizarre dossier. Dus komt het nu aan op uw politieke leiderschap. Geef de minister een duidelijk signaal: Kap geen bomen voor een pompstation! Dat is beter voor ons leefklimaat en ook beter voor de (dikwijls beschermde) dieren die nu in ons ‘bos’ wonen. Help ons alstublieft om dit tij te keren”.
Rits Dijkstra:

‘Ons dorp is al het kind van de rekening maar wordt nu het kleinkind van de rekening. Wegverbreding is zelden een oplossing van het probleem. Wel wordt er nu meer dan 800 miljoen gestoken in de laatste fase van het traject Almere-Amsterdam-Schiphol. Daarbij wordt de A9 op het traject Amsterdam-ZO ondertunneld, wordt de A9 bij Amstelveen verdiept en grotendeels overdekt uitgevoerd, maar wordt bij Ouderkerk de weg verbreed aangelegd op een 6-meter hoog talud en wordt daarbovenop een pompstation gevestigd. Alleen daarom wordt ons enige ‘bos’ gekapt, in de noordrand van het natuurgebied de Ronde Hoep.
Dit allemaal in onze achtertuin! Terwijl er goede alternatieven zijn waar niemand er overlast van ondervindt en waarvoor ook geen natuurvernietiging nodig is.
Onherroepelijk. Maar wat nu als het gezonde verstand zich daartegen verzet? Het SAA-traject is ontwikkeld in 2007. Echter, het denken over wegverkeer en natuurbehoud, wegverbreding en de mate waarin dat een oplossing is, is in ons land onderhevig aan voortschrijdend inzicht. Oude besluitvorming is vandaag de dag dikwijls gedateerde besluitvorming. Na Urgenda en na PAS, weten we dat we geen voorschot op de toekomst van onze kinderen meer mogen nemen. We moeten nu maatregelen nemen! De klimaatcrisis is daar ernstig genoeg voor.
Het oude tracé-besluit is achterhaald door de tijd. En dat geldt zeker voor het verzoek van Rijkswaterstaat om een kapvergunning af te geven voor maximaal 14.000 bomen. Ook al lijkt dit aantal nu te zijn teruggebracht tot 10.000 bomen. Tegen deze kapvergunning hebben 3094 inwoners met hun handtekening geageerd. Het is dus duidelijk wat er van B&W verwacht wordt: weiger die kapvergunning!
Daarna moet ook het bestemmingsplan voor de verbreding van de A9 en de vestiging van het benzinestation nog door de Raad worden vastgesteld. Ook dit zal weer op grote weerstand stuiten. Net als straks de omgevingsvergunning voor het tankstation. Dit wordt een gebed zonder end. Niks zal onherroepelijk blijken.
De Minister en RWS hebben een perverse prikkel achter de hand; als B&W gehoor geeft aan de zorg onder de eigen burgers (en wij zullen B&W daaraan houden), bestaat het risico dat er alsnog een ministeriele aanwijzing komt. Maar als B&W zwicht en toch ‘onder protest akkoord gaat’ verliest zij definitief het draagvlak onder de bewoners en nemen steeds minder bewoners ‘de politiek’ nog serieus.
Ons verzoek aan u is dus: Rijkswaterstaat is niet de baas van dit land: dat bent u!
Doe dit ons dorp niet aan. Grijp in!”

Rits Dijkstra en Rob Fijlstra,
Namens het Burgerinitiatief: ‘Stop de bomenkap’

Bezoeken: 35

Geplaatst in A9, Berichten.