De Tijd Dringt!

Allerbeste Vrienden, goede zondagavond, ik hoop dat u allen ‘n goede gezondheid geniet.
U heeft een poosje niet veel gelezen via de Vrienden maar intussen is er onze blijvende betrokkenheid om u zodra het nodig is te informeren. Hedenavond gaat het over het IKC. Hierover is veel onrust ontstaan en men is een petitie gestart. U kunt deze nu ondertekenen en doorsturen.

Ik maak van de gelegenheid gebruik u tevens te melden hoe druk wij zijn met het Centrumplan/Het Kampje. We volgen het op de voet. Donderdag, 10 december is er een commissievergadering begroting. Ik raad u aan ondanks de drukke tijden eens te kijken op de gemeentelijke site en dan via vergaderkalender voor wat betreft dit onderwerp. Let op de volgende berichtgeving via de Vrienden.

Met hartelijke groeten van Jo Blom

De Tijd Dringt

Hier is de link naar de petitie tegen het gemeente-plan voor het IKC -het Integraal Kind Centrum- bij de Bindelwijk: https://geenmegaschoolbindelwijk.petities.nl

  • Tekenen en doorsturen!

Bezoeken: 14

Geplaatst in Berichten, IKC.