Verslag bijeenkomst 22 november

Verslagje op persoonlijke titel , gedaan op 23 november 2018 nav de bijeenkomst gisterenavond, de 22e november,  in de Trouwzaal van het Gemeentehuis over Het Kampje/Centrum

Een zo genoemde hoorzitting.

Aanwezig:

Verantwoordelijk wethouder Korrel, ene Koen Wagemaker, projectleider naar bleek en Astrid nog wat die de vergadering leidde. Verder vertegenwoordigers van alle politieke partijen, die wel wat mochten zeggen itthet ongeveer 50-koppige publiek . . . aan het ondergronds gemompel kon men tijdens maar vooral na afloop de meningen peilen die bijna zonder uitzondering kritischen afwijzend  waren.

De wethouder heeft het liever over het Centrumplan waarbij telkens bleek dat alles draait om de verplaatsing en herbouw supermarkt Plus.Dit is onderdeel van de gebiedsvisie waarin ook Het Haventje, Kerkbrug en Hogereinde worden meegenomen (het hele Beschermd Dorpsgezicht?). Het lijkt of er al een keuze gemaakt is, zo betoogde de wethouder, maar dat is niet waar want de participatie is nu in volle gang: Samen maken we Ouder-Amstel . . er komen nog 3 bijeenkomsten voor inwoners en ondernemers. Het woord ambitie(s) viel telkens weer, ook nu want in juli 2019 moet die gebiedsvisie er liggen. De inzet is een levendig centrum, passend bij de historische setting en de evenementen als kermis en AZF.

VVD en D66: gezien de grotere bebouwing, 25 meter extra met het bijkomend effect op de ruimte, zie de gele markeringen nu op Het Kampje, kan alleen in afgeslankte vorm bv de kermis en dan klinkt hun NEE. Het Kampje moet toch als centraal plein, ontmoetingsplek voor de inwoners blijven bestaan.

OAA wil op de 2 scenario’s ingaan, hoogte pand Plus? 14, 16of 17 meter? Verder die onderzoekbureautjes die ermee bezig waren, welke opdrachten kregen die van de Gemeente mee, welke vraagstellingen? Dan pas kun je onderzoeken op waarde beoordelen. Veel later op de avond werd toegezegd dat dit gevraagde aan de raadsleden toe gezonden wordt. Boven de supermarkt, een telkens herhaald genoemd item, komt een boetiekhotel, dat is een luxe, eigenzinnighotel, geen onderdeel van gebruikelijke hotelketens. Hoogte 13 meter, 4 verdiepingen,zoiets.

Alle partijen inclusief GL dringen aan op een goed participatieproces waarbij de wensen van inwoners en ondernemers nu eens gehonoreerd worden en niet geruisloos verdwijnen. Dat is namelijk al vaker vertoond. Wat is er gebeurd met de door inwoners ingevulde briefjes op 15 november? Oeps, zijn nog niet verwerkt maar de wethouder beloofde dat alsnog te doen. Goede vraag van OAA waarom je niet aan de voorkant begint, dus bij de inwoners wat die voor ideeën hebben over de restyling van Het Kampje. Noot ondergetekende, zoiets was er ooit op 8 december een paar jaar geleden. Alex weet er nog alles van. De worst van de participatie wordt ons voorgehouden,vonden de meesten.

PvdA vond ’t erg op het economische, lees kapitalistische gericht. Wil de vinger aan de PLUS houden en wat is de beleving voor een goedcentrum? Nog te veel parkeergelegenheid vond men, auto’s helemaal weg werd er zelfs geroepen en wat met het laden en lossen? Wat blijft er over van het Kampje? Ook nog de lange blinde muur van desupermarkt . . . en waar moeten kids spelen, is er ruimte voor de fietsen? Zo’n onderzoeksbureautje deed dat af met het denigrerende: tja, voor die enefietser?

De wethouder voegde hier aan toe iets over de levendigheid die een supermarkt bevordert, de cohesie, het sociale aspect . . VVD vond dat een samenkom plek voor inwoners net zo goed de bibliotheek kan zijn als de supermarkt.

OAA informeerde: indien PLUS niet daar, dan helemaal weg uit het dorp! Werd niet ontkend door de wethouder.

Er werd opgemerkt dat scenario I aantrekkelijker is dan nummer 2, dus dat dat de voorkeur is van het College. De PvdA en het CDA vroegen zich af of er niet eerst visies hadden moeten zijn.

NB merkte op: In Duivendrecht is de ervaring dat een grotePLUS, winkeltjes als de slager en de bakker eruit drukt, leegstand dus. De vrees van de slager, drogist Hogereinde is gegrond. Een Full Service Supermarkt heeft alles in huis voor de klant, ook online.

Verder wat is dit voor onderzoek, welke bureautjes? Onafhankelijk genoeg? Werken ook voor AH, Jumbo en zo. Er schijnt een professor, Laurens Sloot? heeft ook zijn eigen bureau! in de supermarktkunde uit Groningen van de RUG zich mee bemoeid te hebben. Vond het een goed plan. Gegniffel. NB twijfelt aan dit onderzoek. (Ik heb overigens niemand horen zeggen of het niet noodzakelijk is dat een onderzoeksbureautje vooraf voorgesteld wordt aan de Raad, soort van ballotage; kost ons immers geld). OAA vond zelfs dat onderzoeksbureautje geen niveau heeft. D66 wil meer onderzoek: 20% winkelt buiten het dorp, straatonderzoeken . . die wel betrouwbaar?  Termen als een Full Service Supermarkt. 2.0formule.

De voor 3 jaar verhuurde Pastorie nog even genoemd door OAA.

Omtrent de ondergrondse garage onder supermarkt en hotel kwam zelfs van Koen geen duidelijkheid. Kenners zeggen dan: nou dan weet je het wel . . .

De discussie ging richting meer scenario’s, 3, 4 en zelfs 5. Dan is er tenminste wat te kiezen.

 Om 21.00 uur moesten we vertrekken terwijl er volop in dehal opgelucht eindelijk iets te kunnen zeggen gediscussieerd werd. We werden weggestuurd. In de Trouwzaal kwam een presentatie over Entrada en ABP en dat was een sssttt … geheime bijeenkomst. Op het bordes in de kille duisternis ging het toen maar verder. . . .

Aanvullingen van andere aanwezigen welkom.

Jo Blom

Bezoeken: 7

Geplaatst in Berichten, Vergaderingen.