Hot News! 3000 inwoners naar de balie van het stadhuis verwezen!

Allerbeste Vrienden,
Hot news! Ons College heeft besloten dat de burgemeester en de wethouder morgen (woensdag 16 oktober, zie eerder bericht) de 3000 handtekeningen niet ceremonieel in ontvangst zullen nemen. We moeten ze maar afleveren aan de balie. Uitsluitend, zo is gezegd, om geen verkeerde verwachtingen bij de burgers te wekken.Dit bericht is ons zojuist medegedeeld door de wethouder.

Op de reeds gestelde tijd van 12.30 uur (woensdag 16 oktober) zijn we bij de receptie, dat moge duidelijk zijn. De leden van het Burgerinitiatief beraden zich hoe verder en we houden u op de hoogte.

Overigens verwijzen B & W ons naar de Vaste Kamer Commissie Infrastructuur en Waterstaat in Den Haag. Het College wil met een delegatie van het Burgerinitiatief daarheen.

Met hartelijke groeten van Jo Blom

Bezoeken: 4

Geplaatst in A9, Berichten.