Ná de bomenkap – Een reactie van een inwoner

OUDERKERK Een inwoner reageert op het kappen van de bomen aan het Hoger Einde.


Het is de meesten van ons niet ontgaan, bij de nieuwe Amstelbrug is een ware kaalslag gaande. Eerst de monumentale treurwilg aan de Amstelzijde. Toen de volledige bomenrijen bij Hoger Einde Noord. En vorige week zijn in alle vroegte de prachtige oude lindebomen bij de entree van ons dorp omgezaagd.
Niemand, maar dan ook niemand uit Ouderkerk wil dit… Hoe kan het dat iemand achter een tekentafel of “de overheid” dit bepaalt voor ons dorp en voor deze bomen? Waardevolle bomen en prachtig dorpsgezicht… vernietigd. Dit had anders gekund. Waar een wil is, is een weg, langs deze bomen.
Er staan er nog vier fier overeind, in afwachting van een laatste poging tot bescherming en behoud van dit stukje groen. Omdat de vleermuizen die in de kerk huizen, de bomen nodig hebben als leefgebied. Laten we onze creativiteit inzetten om een oplossing te vinden, zodat deze bomen kunnen blijven staan. Een voorsorteerstrook minder, het fietspad om de bomen heen: het is een kwestie van moed en goede wil! Het is ons ook gelukt bij de A9, benzinepompstation geschrapt, deel van het bosje gespaard en plannen verbeterd.

Bovendien er liggen in Ouder-Amstel nog meer plannen op tafel, waarin precies hetzelfde dreigt te gebeuren. De eerste kapvergunning is al afgegeven voor het kappen van 95 bomen voor herinrichting van sportpark De Toekomst. Dan hebben we nog de herprofilering van de Rijksstraatweg, de mega Smart Mobility Hub en – “ver van ons bed” – De Nieuwe Kern. Daar wordt eenderde van de volkstuinen “verhuisd” (lees: vernietigd) en de golfbaan Amsterdam Old Course weg gebulldozerd en volgebouwd. Om een paar honderd meter verderop “een nieuw stadspark” aan te leggen. Dat klinkt mooi, maar er worden groene oases gekapt en vervolgens duurt het tientallen jaren voordat er weer een nieuw volwaardig park is gegroeid.

Hoeveel bomen moeten er nog sneuvelen voor ongebreidelde plannen die achter tekentafels gemaakt worden? Ambitieuze proposities waarbij overheden onderling al allerlei afspraken maken, waardoor plannen reeds in cement gegoten zijn, voordat participatie goed en wel plaatsvindt. Pas als kapvergunningen voor bomen worden afgegeven, worden mensen wakker, en gaan we een poging doen om onze bomen en het groen te beschermen. Overheid en ontwerpers, behoud onze gezonde bomen, pas het bestaande groen in de plannen, want niemand wil dat er zoveel natuur vernietigd wordt voor al die grootse plannen. Mensen hebben juist steeds meer behoefte aan groen in hun directe leefomgeving. En de klimaatcrisis is urgent. Een boom kappen en jong boompjes (sprietjes) herplanten kost zeker 20-30 jaar, voordat deze weer tot volwaardige bomen volgroeien. In Nederland, en ook in de gemeente Ouder-Amstel verdwijnen nog altijd meer bomen, dan erbij komen. Wie biedt onze bomen bescherming?
De natuur en al die prachtige bomen binnen onze gemeente zorgen voor opname van fijnstof en CO2, voor beschutting, voor de beestjes die erin leven, voor schaduw en koelte, voor groen dorpsgezicht en erfgoed, voor een gezond bodemleven en waterhuishouding, voor de biodiversiteit, voor zuurstof. Voor toekomstige generaties en voor ons geluk van vandaag. En dat verdient onze bescherming, vanaf het begin van elke plannenmakerij tot aan het laatste moment van uitvoering.

J.G. te Ouderkerk a/d Amstel

Bezoeken: 141

Geplaatst in Archief Amstelbrug, Berichten, Bomenkap.