Non-participatie in Duivendrechts Kwartier met Amsterdam als groot-grondbezitter

Allerbeste Vrienden,
Bijgaand voor u de door 3 Ouder-Amstelse stichtingen verzonden brief inclusief de correspondentie zodat u zich een beeld kan vormen wat er tussen Ouderkerk en Duivendrecht aan de gang is maar ons allen (al is het niet nu meteen) wel aangaat.
Met hartelijke groeten van Jo Blom.


Geachte griffier van de raadscommissie KDD in Amsterdam,

In de bijlage treft u de inspreek brief aan van de stichtingen Oud-Duivendrecht, Vrienden van Ouderkerk en Vrienden van Duivendrecht.

Wilt u onze inspreek brief toevoegen aan agendapunt 24 ‘Routekaart Amsterdamse Participatieparagraaf’ van de raadscommissie KDD van 26 augustus 2020?

Kunt u morgen, dinsdag 25 augustus ’20, de goede ontvangst van onze brief bevestigen en dat u onze inspreek brief aan het betreffende agendapunt heeft toegevoegd c.q. aan de betrokken raadsleden heeft verstrekt?

Alvast hartelijk bedankt voor het verder brengen van onze inspraakreactie.

Met een landelijk, historisch, groene en kleinschalige groet,
mede namens de stichtingen Oud-Duivendrecht en Vrienden van Ouderkerk.

Mw. M. Heering – voorzitter

Stichting Vrienden van Duivendrecht
Voor een groen en kleinschalig Duivendrecht
KVK nr. 34316669 – p.a. Waddenland 41, 1115 XD Duivendrecht, tel: 020 – 699.2574, e-mail: vriendenvanduivendrecht@gmail.com
www.vriendenvanduivendrecht.nl

200826 InspreekBRIEF Non-participatie in Duivendrechts Kwartier met Amsterdam als groot-grondbezitter v1.0[5]

 

Bezoeken: 9

Geplaatst in Berichten, De Nieuwe Kern.