Burgerparticipatie – Drie documenten voor 17 januari aanstaande

Beste vrienden,

Zie hieronder de mail van Jo Blom aan de geregistreerde vrienden van Ouderkerk plus de drie bijgesloten documenten. Het document “Voorstel proces Centrumplan” en de memo aan de raad “Terugkoppeling gesprekken Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel” ademen een nieuwe geest en positivisme uit. Echter zijn deze documenten gebaseerd op een nota uit 2008 en we weten allemaal wat daarvan terecht is gekomen. Het is dus geboden een oplettende vinger aan de pols te houden. Hierbij dus een dringende oproep aan allen; Kom aanstaande donderdag 17 januari naar de vergadering Commissie Burger & Bestuur om 19:30 in het Dorpshuis te Duivendrecht. (zie notitie van Jo over de locatie)

Allerbeste Vrienden, goede vrijdagmiddag,

met betrekking tot het agendapunt Participatieplan Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel, Commissievergadering Burger & Bestuur aanstaande donderdagavond, gepland van 19.30 tot 21.00 uur vooralsnog, let op de gemeentelijke site. Het gaat om het al verwachte procesplan opgesteld nav de insprekers op 29 november jl en het overleg met de Burgemeester, zie de eerder u toegestuurde documenten. Ik stuur u niet alleen de memo’s maar ook de Nota Burgerparticipatie op maat uit 2008 zodat u de teksten van beide memo’s kunt vergelijken met het brondocument. Dat is overigens heel interessant.

Aangezien de vergadering Commissie Burger & Bestuur waarop de 2 memo’s ter sprake komen, in het Dorpshuis te Duivendrecht zal plaats vinden heb ik met klem gevraagd die vergadering te verplaatsen naar Ouderkerk, Raadzaal van het gemeentehuis. Mijn mail hierover naar de Griffier en het Bestuurssecretariaat en eventueel antwoord stuur ik u straks door.

Velen van u hebben namelijk al te kennen gegeven hierbij aanwezig te willen zijn en wat dat betreft is het van het grootste belang te komen zodat de Raadsleden en Fractie Assistenten er extra van doordrongen raken wat er op het spel staat in zake Het (ONS) Kampje.
Uw aller aanwezigheid kan van doorslaggevende invloed zijn
zelfs als het niet anders kan in Duivendrecht.
Hoort en zegt dit voort.
Met hartelijke groeten en fijn weekend, Jo Blom

1. Voorstel 10.01.19 Procesaanpak Centrumplan OadA (1)

2. Raadsmemo 17.01.19 Terugkoppeling gesprekken Centrumplan OadA

77.1. Nota Burgerparticipatie op maat 00.12.

Bezoeken: 5

Geplaatst in Berichten, Updates.