Verslag bijeenkomst Herplant-plan

Beste vrienden, Verleden week woensdag 2 september heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden om ons te informeren over de herplanting v.w.b. de groenstroken langs de A9. Zie bijgaand het verslag van deze bijeenkomst. Beste allen, Hierbij stuur ik jullie het verslag van de bijeenkomst van 2 september over het vernieuwde Herplantplan. Hartelijk dank voor jullie constructieve […]

Lees verder

Spijkers met koppen

Attentie Behandeling Rapport Centrumplan “Spijkers met koppen”/Bouwstenen, in vergelijking met het raadsvoorstel nummer 2020/45. In september 2020 wordt duidelijk wat het resultaat is van uw inbreng, inspraak en participatie inzake het Centrumplan Ouderkerk en ’t Kampje. Even op een rijtje: Een jaar geleden werden in dezelfde maand op een mooie zaterdag uw ideeën opgehaald en […]

Lees verder

Vervolg ambitiedocument

Allerbeste Vrienden, Waar waren we ook al weer op de mail en de site gebleven? Dat was op 11 en 15 januari betreffende het Ambitiedocument. De samenwerking met Inicio is immers op 14 januari geëindigd. We stuurden u het evaluatiedocument van Rob Fijlstra. Als Werkgroep besloten we met elkaar in contact te blijven om het […]

Lees verder

Ambitiedocument

Beste vrienden, Vorige week heeft de werkgroep Co-productie Centrumplan het “Ambitiedocument Centrumplan” aan de bewoners van Ouderkerk gepresenteerd en officieel aan de verantwoordelijke wethouders overhandigd. U kunt de documenten inzien op de website van samenmakenweouderamstel.nl maar voor de volledigheid willen we dit document ook op onze site met u delen. Ambitiedocument Bijlagen Ambitiedocument Op de […]

Lees verder

Petitie tegen IKC Bindelwijk

Onderstaand stukje staat vandaag in het Weekblad voor Ouder-Amstel. Morgen wordt een petitie aangeboden aan de burgemeester en het schoolbestuur tegen de bouw van een groot gecombineerde school met daarbovenop de bibliotheek en muziekschool, u kunt de petitie nog steeds tekenen. Kijk op https://bindelwijk.petities.nl. Lees hieronder het artikel uit het Weekblad. In de raadsvergadering van […]

Lees verder

Leest u dit vooral . . . Zienswijze van de gemeente A9

Beste vrienden, Zie hieronder de brief van de gemeente aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, leden van de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat over de verbreding van de A9. Het geeft een wijdere blik op de weg. Overigens, morgen MAAK VAN DE IDEEëNMARKT EEN INSPRAAKFESTIVAL en . . . vanaf 17.00 uur zijn […]

Lees verder

Ingezonden berichten, nogmaals A9

Beste Vrienden, ter informatie. Zie hieronder een ingezonden bericht over de perikelen rond de A9. Op diverse manieren zijn jullie aangehaakt bij de bomen rondom de A9. Ik heb me vooral sterk gemaakt tegen de kap van de bomen langs de A9 aan de noordkant omdat ik in 2011 al mijn vrees heb uitgesproken dat […]

Lees verder

Erfgoed veilig gesteld!

Allerbeste Vrienden, Bedreigd GEZELLENHUIS Beschermd. In de raadsvergadering van 6 juni jongstleden is besloten tot het VOORKEURSRECHT van de Gemeente indien de Sint Urbanusparochie besluit tot verkoop van dit Rijksmonument. Wethouder Marian van der Weele met Historisch Erfgoed in haar portefeuille heeft de Raad overtuigd dat dit voor Ouderkerkers dierbare gebouw kans van overleven moet […]

Lees verder

Werkgroep – Achterbaninfo

Allerbeste Vrienden, Tijdens de Hemelvaart- en Pinksterrust zijn de u in de Werkgroep vertegenwoordigende 6 Vrienden 2 keer bij elkaar geweest om onze ervaringen in de Werkgroepvergaderingen uit te wisselen en te bespreken wat te doen. De Werkgroep bestaat uit ongeveer 20 personen afkomstig uit verschillende groepen in onze Ouderkerkse samenleving, onder andere: winkeliers, ondernemers […]

Lees verder