Vervolg ambitiedocument

Allerbeste Vrienden, Waar waren we ook al weer op de mail en de site gebleven? Dat was op 11 en 15 januari betreffende het Ambitiedocument. De samenwerking met Inicio is immers op 14 januari geëindigd. We stuurden u het evaluatiedocument van Rob Fijlstra. Als Werkgroep besloten we met elkaar in contact te blijven om het […]

Lees verder

Ambitiedocument

Beste vrienden, Vorige week heeft de werkgroep Co-productie Centrumplan het “Ambitiedocument Centrumplan” aan de bewoners van Ouderkerk gepresenteerd en officieel aan de verantwoordelijke wethouders overhandigd. U kunt de documenten inzien op de website van samenmakenweouderamstel.nl maar voor de volledigheid willen we dit document ook op onze site met u delen. Ambitiedocument Bijlagen Ambitiedocument Op de […]

Lees verder

Petitie tegen IKC Bindelwijk

Onderstaand stukje staat vandaag in het Weekblad voor Ouder-Amstel. Morgen wordt een petitie aangeboden aan de burgemeester en het schoolbestuur tegen de bouw van een groot gecombineerde school met daarbovenop de bibliotheek en muziekschool, u kunt de petitie nog steeds tekenen. Kijk op https://bindelwijk.petities.nl. Lees hieronder het artikel uit het Weekblad. In de raadsvergadering van […]

Lees verder

Leest u dit vooral . . . Zienswijze van de gemeente A9

Beste vrienden, Zie hieronder de brief van de gemeente aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, leden van de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat over de verbreding van de A9. Het geeft een wijdere blik op de weg. Overigens, morgen MAAK VAN DE IDEEëNMARKT EEN INSPRAAKFESTIVAL en . . . vanaf 17.00 uur zijn […]

Lees verder

Ingezonden berichten, nogmaals A9

Beste Vrienden, ter informatie. Zie hieronder een ingezonden bericht over de perikelen rond de A9. Op diverse manieren zijn jullie aangehaakt bij de bomen rondom de A9. Ik heb me vooral sterk gemaakt tegen de kap van de bomen langs de A9 aan de noordkant omdat ik in 2011 al mijn vrees heb uitgesproken dat […]

Lees verder

Erfgoed veilig gesteld!

Allerbeste Vrienden, Bedreigd GEZELLENHUIS Beschermd. In de raadsvergadering van 6 juni jongstleden is besloten tot het VOORKEURSRECHT van de Gemeente indien de Sint Urbanusparochie besluit tot verkoop van dit Rijksmonument. Wethouder Marian van der Weele met Historisch Erfgoed in haar portefeuille heeft de Raad overtuigd dat dit voor Ouderkerkers dierbare gebouw kans van overleven moet […]

Lees verder

Werkgroep – Achterbaninfo

Allerbeste Vrienden, Tijdens de Hemelvaart- en Pinksterrust zijn de u in de Werkgroep vertegenwoordigende 6 Vrienden 2 keer bij elkaar geweest om onze ervaringen in de Werkgroepvergaderingen uit te wisselen en te bespreken wat te doen. De Werkgroep bestaat uit ongeveer 20 personen afkomstig uit verschillende groepen in onze Ouderkerkse samenleving, onder andere: winkeliers, ondernemers […]

Lees verder

Attentie

Allerbeste Ouderkerkers, “Regeren is vooruitzien” zei Lodewijk XIV al en dat geldt voor ons Gemeentebestuur in de gang van zaken met betrekking tot het Centrumplan/Het Kampje. Aan de “voordeur” mogen we meepraten, jazeker, de STARTBIJEENKOMST met Inicio is daarom morgenavond, maar de “achterdeur”! dat is een ander verhaal. De mega supermarkt op Het Kampje is […]

Lees verder

De avond van 25 maart 2019, stand van zaken

De 5e inloopbijeenkomst van de Stichting Vrienden van Ouderkerk op 25 maart 2019, voorafgaand aan de vergadering om de pitches van de kandidaat-procesbegeleiders te beluisteren waarna de stemming via Kahoot over de drie procesbegeleiders. Voor de goede orde: van de 4e inloopbijeenkomst, dd 7 februari jongstleden is geen verslag. Wij hebben die avond ons gebogen […]

Lees verder

25 maart – Electronisch stemmen

Geachte organisator, ik kan niet stemmen zoals u dat aanbiedt. Merkwaardig, want hoe eenvoudig is stemmen wel niet? Meerdere mensen uit de Stichting Vrienden van Ouderkerk hebben mij hierover al benaderd. Het maakt een ietwat slechte indruk in verband met de beloofde transparantie. Ik ga er van uit dat u een oplossing biedt voor dit […]

Lees verder