Ingezonden berichten, nogmaals A9

Beste Vrienden, ter informatie. Zie hieronder een ingezonden bericht over de perikelen rond de A9.


Op diverse manieren zijn jullie aangehaakt bij de bomen rondom de A9. Ik heb me vooral sterk gemaakt tegen de kap van de bomen langs de A9 aan de noordkant omdat ik in 2011 al mijn vrees heb uitgesproken dat deze bomen gekapt zouden gaan worden. Naar aanleiding daarvan is het antwoord op mijn vraag in de nota van antwoord van het definitieve Tracebesluit terechtgekomen. Ik heb daarop mijn zienswijze gebaseerd tegen het kappen van de bomen en ik heb hier afgelopen donderdag over ingesproken bij de commissie ruimte.
Ook staat er een artikel in het digitale weekblad van Ouderkerk. https://weekbladvoorouderamstel.nl/lokaal/natuur-en-milieu/tracébesluit-bomen-sparen-638806

Bijgaand dus ter informatie
– Mijn ingesproken tekst in de commissie ruimte van afgelopen donderdag
– Mijn ingediende zienswijze van 21 augustus
– Passage uit de nota van antwoord van het Tracebesluit

@Jo: Zou jij deze stukken op de website willen plaatsen van de vrienden van Ouderkerk?
Iedereen die een zienswijze wil insturen mag passages van mijn stukken in zijn eigen zienswijze opnemen. Ik heb daar geen probleem mee.

Wie bezwaren heeft tegen het ontwerpbesluit, kan een ‘zienswijze’ indienen bij de gemeente door te schrijven naar het College van B en W, t.a.v. afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving. De bezwaartermijn is open t/m 16 oktober. Let wel: wie nu geen zienswijze indient, heeft in een later stadium ook niet meer het recht eventueel in beroep te gaan bij de Raad van State tegen de definitieve besluiten.

Als er nog vragen zijn dan hoor ik het graag.
Hartelijke groet,
Karin van der Weele
06-52509496

1. Ingesproken tijdens de commissie Ruimte 12 september 2019

2. zienswijze op kapvergunning bomen langs A9 21082019

3 Tracebesluit nota van antwoord bladzijde 27

 

Bezoeken: 3

Geplaatst in A9, Berichten, Updates.