Spijkers met koppen

Attentie

Behandeling Rapport Centrumplan “Spijkers met koppen”/Bouwstenen, in vergelijking met het raadsvoorstel nummer 2020/45.

In september 2020 wordt duidelijk wat het resultaat is van uw inbreng, inspraak en participatie inzake het Centrumplan Ouderkerk en ‘t Kampje.

Even op een rijtje:

Een jaar geleden werden in dezelfde maand op een mooie zaterdag uw ideeën opgehaald en verwoord in het Ambitiedocument Centrumplan. Puntgaaf heeft u laten weten hoe u de toekomst van het Centrumplan Ouderkerk en ‘t Kampje ziet.

Vervolgens is een Klankbordgroep met daaruit een Kerngroep als voortrekker aan het werk gegaan om een vervolg op het Ambitiedocument Centrumplan te maken. Na grondig onderzoek door deskundigen en belanghebbenden, waaronder enkele nog niet gehoorde belanghebbenden, komen duidelijke contouren naar voren wat wel en wat niet mogelijk is en hoe de ruimtelijke inrichting eruit kan gaan zien. Dat is het rapport ‘Spijkers met Koppen’ dat door het College van B&W na ontvangst van het rapport in augustus 2020 het bouwstenendocument wordt genoemd.

Twee wethouders, mw Korrel en mw Van der Weele, en alle leden van de Kerngroep en Klankbordgroep hebben, ieder voor zich, ‘Spijkers met Koppen’ van goedkeuring voorzien. Op de site ‘samenmakenweouder-amstel.nl‘ is meer te lezen.

Het rapport ‘Spijkers met Koppen’ is na behandeling en vaststelling in het College van B&W de gemeenteraad toegestuurd. Waarna besloten is op donderdagavond 3 september om 19.30 uur ‘Spijkers met Koppen’ toe te laten lichten door leden van de Kerngroep en de Klankbordgroep aan de gemeenteraad. Deze behandeling van ‘Spijkers met Koppen’ is digitaal te volgen omdat slechts een beperkt aantal mensen deze bijeenkomst in het gemeentehuis kan en mag bijwonen. Van de politieke partijen in de raad mogen slechts 2 leden per partij aanwezig zijn en er mogen per partij slechts 2 vragen gesteld worden.

‘Spijkers met Koppen’ bevat uitstekende plannen wat in aanloop naar het gemeentelijke commissieoverleg op 17 september en de besluitvorming hierover in de gemeenteraad op 24 september grote voldoening geeft.

Intussen is er eind augustus een raadsvoorstel van het College aan de Raad verschenen met daarin zaken gemeld die niet in ‘Spijkers met Koppen’ voorkomen.
Bovendien wordt een belangrijk punt, waarover eerder al inwoners en nu ook het Coproductieteam het niet eens konden worden, nu als mogelijkheid gepresenteerd aan de Raad om geld te “verdienen” voor de inrichting van ‘t Kampje. Het betreft hier bebouwing op het graskeienveld en het schapenveld, beide stukjes gemeentegrond.
Gevolgen in de betrekkingen met Beth Haim worden niet genoemd.

Het is zaak om het raadsvoorstel (2020-45) grondig te bestuderen, met name punt 6 en punt 8 en voor u zelf uit te maken wat u hiervan vindt. Het raadsvoorstel staat op de site van Ouder-Amstel, ga naar ‘vergaderkalender’ en kies voor 17 september, de dag waarop de commissie grote projecten vergadert of klik op deze link.

 

Centrumplan_Spijkers met Koppen_bouwstenendocument_def

202045 Centrumplan OA 200924 def- bsl

202045 centrumplan OA 200924 def-rvs

Bezoeken: 10

Geplaatst in Berichten, Centrumplan, Co-productie, Updates.