Vervolg ambitiedocument

Allerbeste Vrienden,

Waar waren we ook al weer op de mail en de site gebleven?

Dat was op 11 en 15 januari betreffende het Ambitiedocument. De samenwerking met Inicio is immers op 14 januari geëindigd. We stuurden u het evaluatiedocument van Rob Fijlstra.

Als Werkgroep besloten we met elkaar in contact te blijven om het Ambitiedocument verder te begeleiden. Uit de Werkgroep heeft een kleine delegatie op dinsdagmiddag, 11 februari een gesprek met de beide verantwoordelijke wethouders Rineke Korrel en Axel Boomgaars. Op 17 februari koppelen we dat terug naar de Werkgroep en bespreken dan hoe verder. Vanzelfsprekend houden we u op de hoogte.

Intussen is er een Commissievergadering Grote Projecten gepland op dinsdagavond, de 11e februari in de Raadzaal, Gemeentehuis, aanvang 19.30 uur. Het mooie hiervan is dat het de mogelijkheid opent tot inspreken. Aansluitend staat het Ambitiedocument op de agenda. Het College heeft een Raadsvoorstel en daarop vooruitlopend een Raadsbesluit opgesteld. U vindt dit, klik hier: https://www.ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=ouderamstel&agendaid=af84ba82-d17f-4b1d-ae5d-91e3994aed9b&FoundIDs=&year=2020

Het voorstel van het College aan de Raad is in zeer diplomatieke en politieke bewoordingen opgesteld.

Behalve insprekers kunt u die avond horen en zien hoe de Raadsleden denken, reageren op het Ambitiedocument en wat het College wil. Dat zet de toon wat betreft dit agendapunt voor de Raadsvergadering op 27 februari aanstaande. U als betrokkene zult dit als geen ander willen weten. Leest u vooral deze documenten van het College aan de Raad en vormt u zich een oordeel over hoe het College en misschien ook de Raad verder wil als vervolg op het Ambitiedocument.

Dat wat U zo belangrijk vond op 20 september jongstleden en zo goed verwoord is in dit Ambitiedocument wordt nu betrokken bij visies en beleidskaders, stakeholders en ondernemers, projectontwikkelaars, etc. kortom veel belanghebbenden maar gelukkig met de belofte ook inwoners erbij. Wederom wordt gesuggereerd een stedenbouwkundig bureau hierbij te betrekken.

Des te meer moeten we NU op onze hoede zijn, bezorgd zelfs opdat wat inwoners willen doorklinkt in wat er tenslotte eindelijk gaat gebeuren op Het Kampje/met het Centrumplan.

Tot zo ver en zoals altijd reken ik op uw zeer gewaardeerde commentaar en reacties, suggesties . . . en eventueel inspreken of het erbij zijn aanstaande dinsdagavond. Ik zal u daar graag begroeten.
Het gaat er om dat we samen de begeleiding van het Ambitiedocument tot een succes kunnen maken.

Met hartelijke groeten van Jo Blom

Bezoeken: 9

Geplaatst in Berichten, Co-productie, Updates.